SmartPlanlegger - en smart måte å planlegge dine arrangement

Norge er et dugnadsland. Vi stiller som fotball- og håndball trenere for barna våre, vi organiserer parkering, har rollen som både arrangør, selger og kakebaker på barn og barnebarns arrangementer.

Det er ofte omfattende logistikk og planlegging som skal til for å få til et vellykket arrangement, i tillegg er det tidkrevende. Derfor har TINE gjennom konseptet Smart Idrettsmat® lansert en arrangementsplanlegger som skal gjøre det enklere for både foreldre, idrettslag og foreninger å organisere smartere når det gjelder både mat og logistikk. Den er gratis og digital. 

Utfordringen ligger i logistikken


Stadig flere idrettslag ønsker seg en sunnere idrettskiosk. Vi ønsker at aktive barn og unge skal ha muligheten til å velge riktig påfyll når de er på cup eller trening. Dette er det egentlig bred enighet om, men det har vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

– Vi ser at de fleste idrettskiosker drives på dugnad. Arbeidslister, oppskrifter og menyer til idrettskiosken bli ofte distribuert mellom foreldre som stensiler og excelark på print. Endringer tar derfor lang tid, eller forsvinner på veien. Vi ønsker å bidra til å gjøre dette enklere for alle ildsjeler der ute, forteller Ann-Kristin Syversen, sponsorsjef i TINE

TINE lanserte i 2017 konseptet Smart Idrettsmat® som skal gjøre det enklere å drive idrettskiosk og bestille inn mat til arrangementer, samt å inspirere til å servere mer variert mat i idrettskiosken.

– Smart Idrettsmat tilbudet ble tatt veldig godt imot av idrettslagene og inntjeningen økte for de som innførte dette, men vi oppdaget at det var en del utfordringer når det kom til logistikken på dugnadssiden. Derfor bestemte vi oss for å løse denne utfordringen både for klubbene, men også for foreldrene, og det er bakgrunnen for utviklingen av en smart planlegger. Det er et fleksibelt organiseringsverktøy for nett og mobil, for enklere å organisere arrangementet og dugnader, avslutter Syversen.
 


Smart og gratis


– Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for idrettslagene våre, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er viktig å ta vare på fordi den gir følelse av samhold og bidrar til idrettslagets aktiviteter. Vi heier på alle tiltak som kan frigjøre tid på organiseringen, som kan bidra til både økt inntjening for klubbene, gi et mer variert utvalg i kioskene og som i tillegg er gratis. TINE SmartPlanlegger® er et eksempel på det, sier idrettspresident Tom Tvedt.

 

SmartPlanleggeren® finner du ved å gå inn på www.smartplanlegger.no