Konkurranseregler

I forbindelse med ønske om å skape aktivisering og engasjement på Smart Idrettsmat® sine sosiale kanaler, herunder Facebook og Instagram, vil Smart Idrettsmat® tidvis ha konkurranser gående på Smart Idrettsmat® sin Facebook-side og/eller Instagram profil.

Konkurransene vil ha varierende innhold basert på enkle oppgaver og spørsmål. Svaret skrives i kommentarfeltet til konkurranseinnlegget, om ikke annet fremkommer av konkurranseteksten.

Konkurransene har aldergrense 16 år og deltakelse er gratis.

Du kan delta så mange ganger du ønsker.

Du må oppgi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer når du vinner konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at TINE kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med tredjeparter.

Dersom du er under 18 år vil vi be deg om å oppgi din mors, fars eller annen foresatt sin e-post adresse og telefonnummer. Vi vil deretter kontakte din foresatt per e-post, og be om en bekreftelse på at reglene og vilkårene aksepteres. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet at det virkelig er din foresatt. Dersom vi ikke mottar en slik bekreftelse vil du ikke kunne delta i konkurransen.

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

Hver konkurranse har ulik frist.

TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen.

Det trekkes vinnere på tilfeldig basis ut i fra alle med riktig svar.

Premiene varierer og kan ikke veksles inn i penger. Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på premien.

Vinnerne vil bli kontaktet i den kanalen det er mest hensiktsmessig, med tanke på hvilken plattform konkurransen utspilles på. Dersom det er en konkurranse på Instagram, og ikke annet er oppgitt, vil vinneren bli kontaktet på Instagram.

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte smartidrettsmat@tine.no