Behind the scenes: Hvorfor valgte du å lage reklamefilm for TINE?

Svaret er enkelt, jeg og TINE deler mange av de samme verdiene og vi har jo samme arbeidsplass; fjøset.