TINEs mediebank

I vår bildebank «TINE Mediebank» finner du bilder fra hele TINEs verdikjede, som fritt kan lastes ned til bruk, for eksempel i redaksjonell sammenheng. Bildene kan også brukes i annonsemateriell, annen markedsføring og profilering av TINEs produkter. Kilde skal alltid oppgis.

Dersom bildene ønskes benyttet i bokverk (trykket eller elektronisk), skal det alltid innhentes skriftlig tillatelse fra TINE. Ta kontakt med Bente Høvik Thomassen.

Du finner TINE Mediebank her, hvor du kan opprette din egen bruker.

Copyright

Hvert enkelt bilde krediteres på følgende måte: TINE/fotografens navn (dersom dette er oppgitt). Kreditering skal stå i umiddelbar nærhet av bildet.

Alle bilder i vår bildebank er beskyttet av åndsverksloven. Enhver endring, manipulering og/eller videresalg av bildene er strengt forbudt.

TINE kan til enhver tid, og uansett grunn, kreve at bruken av bildene opphører og at bildene returneres eller slettes. Bruker kan ikke kreve erstatning eller annen form for vederlag dersom bildene må opphøre, returneres og/eller slettes.

Hjelp

Ved spørsmål om bildebanken «TINE Mediebank», ta kontakt med:

TINE Kundeservice
Tlf: 800 35 999
E-post: mediebank@tine.no