Regionsstyret

Gjennom sitt arbeid skal regionstyret være pådriver for god drift og markedsbetjening, og bidra til best mulig økonomisk resultat for TINE og TINEs medlemmer. Regionstyret skal arbeide for aktivt eierskap og åpen og god kommunikasjon med TINEs medlemmer i regionen.