TINEs datterselskaper og internasjonale virksomhet

TINE har flere hel- og deleide datterselskaper både i inn- og utland. I tillegg til meierivirksomhet omfatter TINEs øvrige virksomheter først og fremst produksjon av næringsmiddelprodukter som juice, iskrem og ferske ferdige matretter.

Denne virksomheten foregår i hovedsak i heleide datterselskaper som OsteCompagniet og Diplom-Is og i deleide selskaper som Fjordland.

TINE har som mål at en stadig større andel av omsetningen skal komme fra meierivirksomhet og salg av spesialost i markeder utenfor Norge. På bakgrunn av dette arbeider TINEs datterselskaper i Sverige, Danmark, Storbritannia og USA aktivt med å realisere denne målsettingen.

Jarlsberg er i dag TINEs største eksportartikkel. Omkring 60 prosent av produksjonen av Jarlsberg i Norge går til eksport. I tillegg produseres det Jarlsberg i USA og Irland for salg på det internasjonale markedet. Dessuten foretas det bearbeiding, foredling og pakking av annen ost ved TINE-anlegg i Storbritannia og i Sverige.

USA og Canada

Norseland Inc. er et heleid datterselskap lokalisert i USA. Selskapet selger TINEs oster i USA og Canada. I tillegg distribueres oster fra Ilchester Cheese Company Ltd. (UK) og andre spesialoster på det amerikanske markedet.

Storbritannia

Norseland Ltd. er et heleid datterselskap lokalisert i England. Norseland produserer, markedsfører og distribuerer Ilchesters merkevarer og TINEs spesialoster i dagligvarekjeder i Storbritannia.

Skandinavia

Wernersson Ost AB er et heleid datterselskap med kontorer i Sverige og Danmark. Selskapet har spesialisert seg på lagring og foredling av ost. Wernersson Ost bidrar til å styrke TINEs posisjon i det skandinaviske ostemarkedet, hovedsakelig ved salg og markedsføring av Jarlsberg og TINE Gudbrandsdalsost.

Norge

Heleide datterselskaper
OsteCompagniet AS markedsfører og selger TINEs ostespesialiteter, norsk gårdsprodusert ost og importert ost fra store deler av Europa. OsteCompagniet AS har som hovedmål å utvikle markedet for ostespesialiteter i Norge. Visjonen er «Ost med sjel til folket».

Diplom-Is AS produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter.

Deleide datterselskaper
Fjordland AS er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet. TINE eier 51 prosent av Fjordland AS.

Bunes Fryselager som er et selskap som eies av Nortura, Gartnerhallen og TINE, og hvor TINE sammen med Diplom-Is eier 59 prosent.

.