Vi takker for omdømmetilliten

TINE er tilbake på omdømmetoppen blant de største, norske bedriftene. I Ipsos MMIs årlige omdømmemåling oppnår TINE en score på 81 prosent. TINE forbedrer sitt omdømme innenfor områder som miljøbevissthet, samfunnsansvar og informasjon.

Resultatene publiseres i Aftenposten i dag.

– TINE er takknemlig og glade for igjen å være på omdømmetoppen blant de største, norske bedriftene. Vi er stolte over at norske forbrukere setter pris på den skikkeligheten vi legger ned i produktene våre og i alt arbeid vi gjør hver dag. Ekstra gledelig er det at vi forbedrer oss på områder vi setter spesielt høyt, som miljøbevissthet og samfunnsansvar, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.

Topplasseringen motiverer til forsterket forbedringsinnsats.
– Å havne på omdømmetoppen er resultatet av langvarig og felles målrettet innsats fra dyktige melkeprodusenter og fra viktige medarbeidere i hele TINEs lange verdikjede fra gård til butikk i samspill med forbrukere, kunder og andre gode samarbeidspartnere.
– Omdømmemålingen er en hyggelig bekreftelse at vi gjør mye riktig og en viktig inspirasjon for å jobbe enda hardere med å komme forbrukernes og kundenes ønsker i møte. De ønsker stadig smartere og sunnere produkter og et selskap som engasjerer seg i samfunnsutfordringer som folkehelse og kosthold. Vi skal være ydmyke og  lete etter nyskapnings- og forbedringsmuligheter basert på forbrukernes behov, sier Galtung.