Utålmodig etter biogassprosjekt

TINE har gjennomført et miljøprosjekt med fire distribusjonsbiler drevet på biogass i Oslo. Meieriselskapet uttrykker utålmodighet i forhold til lastebilprodusentenes framdrift for å finne løsninger som reduserer CO2-utslipp.

Distribusjonssjef Paul Foldal i TINE ønsker at lastebilprodusentene har større framdrift i å finne gode miljøløsninger. Foto: Øystein Syrstad
Distribusjonssjef Paul Foldal i TINE ønsker at lastebilprodusentene har større framdrift i å finne gode miljøløsninger. Foto: Øystein Syrstad
TINE-sjåfør Tommy Bråten kjører biogassbil i Oslo. Foto: Espen Solli
TINE-sjåfør Tommy Bråten kjører biogassbil i Oslo. Foto: Espen Solli

– TINE skal bringe fram meieriprodukter på en trygg måte, men ønsker også å bidra til bedre luftkvalitet og mindre trafikkstøy. Vi håper på bedre løsninger raskere enn vi ser nå, sier Foldal. 

Konklusjonen er at vi ønsker å prøve ut og ta i bruk nye miljøvennlige løsninger for våre kjøretøy, men da må de ha en god teknisk funksjonalitet og gi stabile resultater over tid. Miljøprosjektet viste at det er mulig å redusere CO2-utslippene. I enkelte perioder var reduksjonen 62 prosent, men gjennomsnittlig endte prosjektet på bare halvparten av dette.
– Vi er utålmodige, og sjåførene våre er utålmodige. De ønsker miljøvennlige løsninger som for dem er enkel å håndtere, sier han.

Veksler mellom gass og diesel

TINE er blant de største transportbrukerne i Norge, og transport står for 60 prosent av utslippene i TINEs virksomhet.
– Vi er et stort selskap med omfattende virksomhet og mener vi har et ansvar for å bidra til mer miljøvennlige løsninger. Derfor etablerte vi et prosjekt med distribusjonsbiler med såkalt dual/fuel, altså biler som kan veksle mellom gass og diesel, sier han.

Støttet av Transnova

Transnova støttet prøveprosjekt med 35 prosent. Prosjektet som nå er avsluttet var vellykket, selv om reduksjonen av CO2 ikke ble som forventet, sier prosjektleder Paul Foldal.

Anbefaler videreføring

– I TINE har vi et ærlig mål om å redusere klimautslippene våre. Innen 2020 skal vi redusere utslipp av klimagasser med 30 prosent. Derfor må vi teste ulike løsninger, fortsetter Foldal. – Prosjektet har gitt oss svar på at vi på enkelte ruter har oppnådd 67 prosent reduksjon av utslipp. Det er nettopp disse svarene som gjør at vi anbefaler å gå videre. Som alternativ og supplement til større dieselmotorer er denne løsningen framtidsrettet med hensyn til reduksjon av CO2.

Kjører smartere, laster smartere

Foldal sier at TINE forsterker arbeidet med å redusere CO2-utslippene med andre tiltak.
– Vi er for lengst i gang med dette etter fire hovedspor:
1) Vi reduserer flåten av biler med høye utslipp
2) Vi tilpasser materiellet til kjøreoppdragene og øker kapasitetsutnyttelsen
3) Vi utvikler logistikksystemene fra produksjon-emballasje-lastbærere og ruter
4) Vi forbedrer kjøreatferd

TINE kjøper transportmidler for om lag 50 millioner per år. Når TINE forhandler med leverandørene stilles det svært tydelige krav til miljøløsninger.
– Vi er ikke alene om det og vet at flere transportører er opptatt av bedre miljøløsninger. Vi må bare fortsette å påvirke de som utvikler motorer og chassis for at de også skal legge vekt på bedre løsninger for CO2-utslippene, sier Foldal.

Kontakt:
TINE Pressevakt, tlf. 482 30 994
Asbjørn Johnsen, Transnova, tlf. 970 14 730

Fakta 

- TINEs overordnet klimamål Reduserer klimagassutslipp (CO2-ekv.) med 30 prosent innen 2020, med utgangspunkt i 2007.
- TINE har et mål om å redusere klimagassutslippene fra egen transportvirksomhet.
- Fire distribusjonsbiler i Oslo er testet med Dual-Fuel teknologi (blanding av Biogass og Diesel) fra Volvo.
- Bilene har spart TINE for 52,2 tonn CO2 i prosjektperioden. Samlet utslipp for bilene i perioden var 96,3 tonn.
- I den beste perioden ble det oppnådd 62 prosent inn blanding av biogass. Gjennomsnitt i prosjektet ble 32 prosent.
- TINEs transport bruker 21,7 mill. liter diesel årlig og kjører 55 mill. kilometer.
- Transporten slipper ut 55.100 tonn CO2 – som er 60 prosent av TINEs totale utslipp.
- TINE fikk 35 prosent støtte fra Transnova. Transnova er et organ etablert av Samferdselsdepartementet.
- Transnova gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO2-utslipp.