Trøndelag: TINE tilbakekaller melk fra meieriet på Tunga

På grunn av en feil i produksjonen er det en mulighet for at det er kommet ut et lite antall 1. liters kartonger med TineMelk lett og hel som kan inneholde plastfragmenter. For å unngå mulig helsefare har TINE valgt å tilbakekalle produkter med «best før»-dato 26.02.15 som er tappet på TM Tunga og som selges i Trøndelag.

  Etter endt tapping fredag 13. februar ble det oppdaget små fragmenter av plast på tappemaskinen. Partiet er sperret på meieriet, men de første 2500 enhetene tappet den dagen er sendt til butikk, og det er derfor en liten sjanse for at noen av disse kartongene kan ha nådd ut til forbruker.

TINE kan ikke utelukke at produktet kan utgjøre en helserisiko dersom det skulle finnes plastfragmenter og velger derfor å kalle tilbake kartonger tappet i dette tidsrommet. Forbrukere som har kjøpt 1 liters kartonger TineMelk lett og hel tappet på TINE Meieriet Tunga og som er merket med «best før»-dato 26.02.15, M311-07kan ta med produktene tilbake til butikken og få erstattet produktet eller få pengene tilbake.

 

Lettmelk

TINE beklager den ulempen tilbakekallingen medfører for forbruker.

Forbrukere med spørsmål kan ta kontakt med TINE Forbrukersenter 800 35 999/tfs@tine.no