TINEs pensjonskasse selger seg ut av Nordic Mining

De TINE-ansattes pensjonskasse, MP Pensjon, har siden nyttår solgt seg ned i Nordic Mining og vil selge resterende aksjer innen utgangen av juni.

Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung.
Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung.

Siden nyttår er eierandelen redusert fra over fem prosent til under 2,7 prosent eierandel i dag. Pensjonskassen vil selge resterende aksjer i løpet av juni. Investeringen ble gjennomført i 2007 og utgjorde ved utgangen av desember 2014 en promille av pensjonskassens investeringer.
- Vi har redusert vår beholdning siden nyttår fordi vi er usikre på de fremtidige konsekvensene for miljøet og derfor velger vi å trekke oss ut, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE Lars Galtung.

Kontakt: Pressevakt i TINE: 482 30 994 eller presse@tine.no