TineMelk med kartong 2.0

TINE gjør melkekartongen mer brukervennlig, og allerede fra 28. juli kan forbrukere på Østlandet få testet disse i egen hverdag.

TINE er dermed først i markedet med det som kan kalles «Kartong 2.0». TINEs anlegg på Kalbakken vil stå for utsendelsen av disse nye og forbedrede kartongene fra 28. juli.

 Kartongen har nøyaktig sammen mål som dagens. Men utseende er modernisert og den har mykere linjer. Den er også gitt enkelte egenskaper som gjør den bedre i bruk:

  • Brettekanter i siden, gjør at den er enklere å brette og tar mindre plass i papirgjenvinningen
  • Ulik størrelse på «sidene av taket», slik at det blir bedre plass rundt korken. Det blir dermed lettere å få skikkelig tak på korken.
  • Griperiller i siden

 I første omgang blir disse sendt ut i markedet for å bli testet av norske forbrukere. Mottakelsen av denne vil bli evaluert i løpet av høsten, og det vil da bli vurdert å utvide til andre meierier. Det dreier seg om 1-literskartonger for alle de fire variantene konvensjonell melk i første omgang.