TINE tilbakekaller skummetmelk fra Kristiansand

På grunn av en feil i produksjonen er det en mulighet for at det er kommet ut et lite antall TineMelk Skummet-kartonger som inneholder skyllevann. For å unngå mulig helsefare har TINE valgt å tilbakekalle produkter med «best før»-dato 17.12.14, tappet fra klokken 09:57 til 10:15. Dette gjelder kun melk tappet på TM Kristiansand og selges på Sørlandet.

TINE tilbakekaller skummetmelk merket med
TINE tilbakekaller skummetmelk merket med "best før"-dato 17. 12.14, tappet mellom 09:57 og 10.15, og M-218.

Det ble ved en feiltakelse tappet skyllevann på et lite parti med TineMelk Skummet-kartonger torsdag formiddag fra klokken 09:57 til 10:15 på TINE Meieriet Kristiansand. Da feilen ble oppdaget ble dette partiet isolert og tydelig merket. Fredag formiddag ble det oppdaget at lokaliseringen av inntil 140 av kartongene ikke kunne gjøres rede for. Derfor er det er en mulighet for at dette er kommet ut i butikk og dermed også til forbruker.

TINE kan ikke utelukke at produktet kan utgjøre en helserisiko dersom det er høye konsentrasjoner av skyllevann og velger derfor å kalle kartonger tappet i dette tidsrommet tilbake fra markedet. Forbrukere som har kjøpt TineMelk Skummet tappet på TINE Meieriet Kristiansand (merket M-218) i dette tidsrommet, kan levere det tilbake til butikken slik at de kan få erstattet produktet eller få pengene tilbake.

TINE beklager den ulempen tilbakekallingen medfører for forbruker.

For ytterligere informasjon, bes pressen ta kontakt med TINE ved pressevakt.

Forbrukere med spørsmål kan ta kontakt med TINE Forbrukersenter 800 35 999 / tfs@tine.no