TINE tar samfunnsansvar

I sommer ble TINE utfordret av Norges Blindeforbund om å forbedre lesbarheten på flere av TINEs produkter. Det tok TINE på alvor og endret blant annet kontrasten på varedeklarasjonen til Go’morgen-serien.

Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE, forteller at TINE fortsatt har en lang vei å gå, men ønsker å gjøre det vi kan for å bedre lesbarheten fremover.
Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE, forteller at TINE fortsatt har en lang vei å gå, men ønsker å gjøre det vi kan for å bedre lesbarheten fremover.

− Vi ønsker at informasjonen på TINE-produktene skal komme tydelig frem slik at forbrukerne skal kunne ta gode og informerte valg, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE.

Norges Blindeforbund tok i sommer kontakt med TINE med en oppfordring om å gjøre emballasjen mer lesbar på våre produkter. Særlig hadde Go’morgen Mango/Bananyoghurt lav kontrast mellom skriften og bakgrunnen, som førte til at selv mennesker med normalt syn hadde problemer med å lese varedeklarasjonen. TINE ønsket å imøtekomme blindeforbundets forslag og har nå endret noe av emballasjen i henhold til deres anbefalinger.

− Vi ønsker å møte blindeforbundet med de viktigeste prinsipper i forhold til lesbarhet. Over tid har vi gjort endringer som har bedret lesbarheten, men erkjenner samtidig at vi har produkter der lesbarheten ikke er god nok. Det skal vi jobbe med fremover, sier Malm.

I dag reguleres krav til skriftstørrelse og merking av Merkeforskriften som sier at varedeklarasjonene skal være lett leselig og med god kontrast. Det vil komme nye krav fra EU om dette i desember 2014, som vil sette strengere og mer absolutte krav til merking og varedeklarasjon. TINE ønsker så langt det går å være i forkant av dette.

− Det er unødvendig at mennesker med normalt syn skal bli synshemmede fordi skriften er for liten. Derfor ønsker vi å gjøre det vi kan for å bedre lesbarheten i våre produkter. Samtidig må vi være ydmyke på at emballasjeendringer er relativt kostbart og må derfor både gjøres over tid og koordinert med andre designendringer, sier Malm.

Se mer om merking og lesbarhet på uleselig.no