TINE styrker konkurransekraften

TINE iverksetter et forbedringsprogram for å styrke konkurransekraften. Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015 og styrke TINEs evne til å svare på nye markeds- og forbrukerbehov.

– Vi har lagt ned mer enn 80 meierier siden 1990 og samtidig gjennomført betydelige organisatoriske endringer. Nå tar vi nye grep for å styrke TINEs posisjon som ledende merkevareleverandør innen melk- og meieriprodukter overfor norske forbrukere og handelen. Dette vil også skape en mer robust arbeidsplass og bidra positivt til eiernes økonomi i framtiden, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Hele TINE under lupen

Forbedringsprogrammet vil i første fase gjennomføre resultatforbedrende tiltak innen drift, industristruktur og distribusjon. Hele TINEs virksomhet vil analyseres for mulige forbedringstiltak. Utvikling av organisasjonen vil være en viktig og integrert del av programmet.

– Det foreligger i dag ingen konkrete planer om nedbemanning, men vi kan ikke utelukke at dette vil kunne bli utfallet av dette arbeidet. Da vil eventuelle berørte medarbeidere bli omfattet av TINEs omstillingsordninger som enten gir nytt arbeid i TINE eller hjelp og bistand til nytt arbeid utenfor TINE, sier Refsholt.


For ytterligere informasjon:
Kontakt pressevakt på telefon 482 30 994, eller på e-post: presse@tine.no