TINE og helseministeren skal redusere saltinnholdet i norsk mat

I dag signerer TINE den såkalte Saltpartnerskapsavtalen med Helsedirektoratet. TINE er en av flere aktører som skal samarbeide med myndighetene for å redusere saltinntaket i befolkningen med 15 prosent innen 2018 og med 30 prosent innen 2025.

Saltpartnerskapet er det første formelle partnerskapet mellom matvarebransje og myndigheter. Partene er likeverdige aktører og forplikter seg gjennom en intensjonsavtale.

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak kan medføre helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak eller kjent med anbefalt mengde. Helseminister Bent Høie har tatt initiativ til helsedirektoratets kampanje «små grep – stor forskjell». Hvor ett av målene er å få ned saltforbruket.

Målene må gjelde for hele bransjen

TINE ønsker å bidra og stiller seg bak helsemyndighetenes initiativ, men mener at om Norge skal lykkes med å bedre folkehelsen, må de samme målene gjelder hele bransjen, også importerte varer.

Les mer: 30 prosent mindre salt i ost og smør

TINE godt i gang

Siden midten av 1980-tallet har TINE bidratt til å redusere nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn. Dette er gjort ved å redusere saltinnholdet i ost. Målet videre er å redusere inntaket ytterligere med 30 tonn årlig, gjennom å redusere saltmengden i smør.

Fra 2015 vil TINE redusere mengden salt i smør fra 1,5 gram i dag til 1,1 gram pr 100 gram.

Les mer: Hvordan spise mindre salt?

Fakta om salt

• I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt så mye som anbefalt.
• En stor andel av oss vil i løpet av livet bli behandlet for høyt blodtrykk. Dersom vi gradvis klarer å redusere saltinntaket i befolkningen med 10–30 prosent, har en rekke beregninger vist at dette kan gi betydelige helsegevinster og reduksjoner i helseutgiftene.
• Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gjøres.
Kilde: Helsedirektoratet