TINE nominert til Næringslivets klimapris

TINE er en av tre finalister til Næringslivets klimapris som deles ut 7. november. Nominasjonen begrunnes med TINEs systematiske og helhetlige klimaarbeid.

De andre to nominerte er Pon Equipment og Yara Birkeland

Omlegging fra fossil til fornybar plast
I begrunnelsen fra juryen heter det at TINE er et selskap med en helhetlig tilnærming til å kutte klimagassutslipp i både egen virksomhet og gjennom hele verdikjeden de er en del av. Selskapet har vært tidlig ute og gjennomført en omfattende omlegging fra fossil til fornybar plast og energisamarbeid med utnyttelse av spillvann og CO2.

Satser på biogass som drivstoff
Videre blir det trukket fram at TINE har redusert utslipp fra egen transport og inngått nyskapende samarbeid for å ta i bruk og utvikle biogass under tittelen #KUKRAFT.
TINE har også et omfattende arbeid for å hjelpe norske melkeprodusenter med å redusere klimautslipp, tar i bruk ny teknologi og jobber med å redusere matsvinn.

Juryen består av Ole Erik Almlid, fungerende adm.dir. i NHO, Olav Bolland, dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU og Marius Holm (daglig leder, miljøstiftelsen ZERO.
Utdelingen av prisen skjer på Zerokonferansen den 7. november.

 

 

Siste saker