Bedret resultat i 2. kvartal

Oppstart av nye anlegg preget fortsatt driften i andre kvartal, men god vekst i salget bidro til et bedret resultat. Salgsinntektene i andre kvartal ble på 5052 millioner kroner, som er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal ble 339 millioner kroner, som er 70 millioner kroner bedre enn andre kvartal i 2012.

– Det er Meieri Norge og Annen virksomhet som bidrar til forbedringen i driftsresultatet for andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, sier konserndirektør TINE Økonomi og finans, Jørn Spakrud.

Oppstart av nye anlegg i Oslo og på Jæren preget fortsatt driften, men viste forbedring i forhold til tidligere kvartaler. Leveringsgraden i Oslo forbedret seg, samtidig som produksjonen ved TINE Meieriet Voll ble stoppet og overført til TINE Meieriet Jæren i juni. Driftskostnadene i andre kvartal var likevel høyere enn forventet som en følge av oppstarten av disse prosjektene. Merkostnadene var estimert til mellom 35 og 45 millioner sammenlignet med andre kvartal 2012.

Av- og nedskrivninger i andre kvartal var 24 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2012. Som tidligere kommunisert vil avskrivningene i 2013 øke som følge av investeringsprogrammet som er i ferd med å ferdigstilles.

Samlet for første halvår ble salgsinntektene på 9759 millioner kroner, som er en økning på 211 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Driftsresultatet ble 462 millioner kroner, 80 millioner kroner lavere enn første halvår 2012. Dette skyldes hovedsakelig gevinsten fra salget av Salmon Brands i første kvartal 2012.

I 1. halvår 2013 er det innmålt til sammen 804 millioner liter kumelk, en økning på 1,6 prosent mot samme periode i 2012. Fettandelen i melka for første halvår 2013 var gjennomsnittlig 4,21 prosent, som var litt høyere enn prognosen for samme periode. Til sammenligning var tilsvarende andel 4,09 prosent i første halvår 2012. Avlingsskader og en kald vår har gitt en utfordrende fôrtilgang i deler av Norge. TINEs rådgiverapparat bidrar med tiltak på dette området og tilgangen på melk og melkefett var tilfredsstillende ved utgangen av andre kvartal.

Kontakt:
Pressevakt på telefon 482 30 994 eller e-post presse@tine.no