TINE kutter skadelige transportutslipp med 75 prosent

TINE starter 2016 med sin største miljøsatsing på norske veier med overgang til miljøvennlige biler og fornybar biodiesel. Investeringsprogrammet på en halv milliard kroner vil gi en klimanøytral biltransport i TINE og redusere helseskadelige utslipp med 75 prosent i 2020 i forhold til i dag.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge og for 65 prosent av utslippene utenfor kvotepliktig sektor. Som en av Norges største transportører bidrar også TINE til utslipp som påvirker helse og miljø negativt.

I en fersk representativ befolkningsundersøkelse fra Norstat om transportutslipp i Oslo og Bergen, viser funnene at om lag 140 000 Oslo-borgere og 75 000 bergensere plages av dårlig byluft i vinterhalvåret. Samtidig mener et klart flertall i både Oslo og Bergen at det er viktigere at myndighetene prioriterer reduksjon i helseskadelig byluft høyere enn utslipp av CO2 slik situasjonen er nå.

-Vi skal gjøre vårt for å bedre lokal luftkvalitet og klima der vi ferdes og redusere helseskadelige utslipp.Med egne tankanlegg og over nye 600 miljøvennlige biler på fornybar biodiesel, vil TINEs transport bli klimanøytral i løpet av 2020.Dette vil redusere helseskadelige utslipp med minst 75 prosent og spare klimaet for over 40 000 tonn CO2 hvert år, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Tallene for lokal forurensing av nitrogenoksider, støv og partikler er verifisert av Transportøkonomisk institutt.

-Dagens regjering har redusert avgiftene for biodiesel og gjort denne satsingen mulig. Vi forventer imidlertid en langsiktig og forutsigbar avgifts- og insentivpolitikk for både kjøretøy og drivstoff som gjør det klart lønnsomt å velge grønt, sier Refsholt.

Leder i ZERO, Marius Holm, er positiv til Tines initiativ:

-Det er gledelig å se at Tine tar klimautfordringene på alvor og går foran. Det å gå over til fornybar diesel er et viktig tiltak for å nå våre klimamål og for å oppnå en fossilfri transportsektor.

Effektivt og miljøvennlig for forbruker

TINE kjører lange avstander i Norge og er avhengig av å bruke miljøvennlig teknologi med god driftssikkerhet, noe denne løsningen gjør. De nye bilene vil ha den mest moderne teknologien basert på EURO-6 motorer og styrke TINE-transportens miljøprofil over hele landet. Tiltakene betyr at TINE forserer egne miljømål med en reduksjon av klimagassutslipp fra transport med 75 prosent i 2020 sammenlignet med dagens utslipp. Det opprinnelige målet var 30 prosent.

-Dette er et helhetlig teknologiskifte hvor også underleverandører vil delta med tilgang til våre fyllestasjoner. TINEs transport er effektiv og miljøvennlig for samfunnet fordi avstanden fra gård til forbruker er kortest og uten mellomledd. Det er bra for norske forbrukere, sier konserndirektør for Logistikk, Aniela Gjøs.

Fornybart innhold i begge tanker

-Vi skal være en god samarbeidspartner for myndighetene med å fremme et grønt skifte i veitransportsektoren med vekt på teknologi, drivstoff oginfrastruktur. Både klimagasser og lokal forurensing må vektlegges og det må være likt for alle aktører, sier Gjøs.

TINE ønsker også at myndighetene bidrar til at etterspørsel etter fornybart drivstoff kan dekkes opp med norske ressurser.

-Nå får vi fornybart innhold både på melke – og drivstofftank. I fremtiden ønsker vi å kjøre ferske merkevarer med drivstoff laget av for eksempel kvister og røtter fra norsk skog. Å utnytte fornybar norsk natur både som merkevare og energiressurs er TINEs ambisjon, sier Gjøs.

Faktaboks:

  • TINE henter melk fra 10.000 gårder i hele landet til over 30 meierier. De ferske produktene kjøres direkte til 25.000 butikker, skoler og barnehager i hele landet.
  • Direkte distribusjon, uten mellomledd, er den korteste veien mellom gård og forbruker. Det gir også de laveste utslippene.
  • Over 600 biler gjør denne jobben. TINE eier 350 biler, de resterende er leietransport.
  • Vi kjører 58 millioner km i året, bruker 22 millioner liter diesel og slipper ut 58000 tonn CO2 i året.

Kontaktinformasjon:

TINE vil ha markeringer på den landsomspennende miljøsatsingen i Oslo og Bergen den 19. januar 2016. Ønsker du mer informasjon om miljøtiltakene, ta kontakt med:

Markering Bergen: Leder Samfunnsansvar, Bjørn Malm: 93479627

Markering Oslo: Direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar Lars Galtung 98214812

Eventuelt ring pressetelefon: 482 30 994 eller send epost: presse@tine.no

Siste saker