TINE kaller tilbake Cottage Cheese mager

TINE kaller tilbake Cottage Cheese mager (400g) med utløpsdato 5. oktober, som i tillegg er merket med M169 for produksjonssted. Årsak er funn av metallspon, som blant annet er varslet av forbruker.

Forbrukere skal ha tillit til at TINEs produkter er trygge å spise, og at de har høy merkekvalitet, og vi velger derfor å kalle tilbake det angitte produktet. Helserisiko er med i vurderingen som ligger bak tilbakekallingen. Alle forbrukere med det aktuelle produktet hjemme, kan levere dette tilbake til TINE eller til butikken hvor man vil få et nytt produkt utlevert pengene tilbake.

 

TINEs undersøkelser viser at alle funn er knyttet til produktet med utløpsdato

05.10.15, i tillegg til å være merket med M169. TINE beklager ulempene dette medfører.

 

Ved spørsmål kontakt pressevakt i TINE på mail: presse@tine.no, eller telefon: 4823 0994

Siste saker