TINE jobber for mindre fett fra palmeolje i kraftfôr

NRK Dagsnytt presenterte i dag tidlig en sak om at norske melkebønder bruker kraftfôr tilsatt fett fra palmeolje for å øke fettinnholdet i melken. Fôrprodusentene har så langt ingen god erstatning for dagens tilsetning. TINE er en pådriver overfor fôrprodusentene for å finne gode alternativer og samarbeider med bransjen i dette utviklingsarbeidet.

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

TINE vil også utfordre leverandørindustrien til å tilby fôralternativer som er basert på fett fra palmeolje som gjennom sertifiseringer garanterer for at denne er produsert på en bærekraftig måte. Vi vil orientere løpende om fremgangen i dette arbeidet og vil informere bedre om praksis.

Vi beklager at vi ikke har informert bredt nok om utfordringene knyttet til bruk av fett fra palmeolje i fôrindustriens kraftfôrprodukter.

TINE har i dag avtalt møter med fôrprodusentene for å kreve fortgang i arbeidet med å finne gode alternativer til fett fra palmeolje i kraftfôr. TINE ønsker også selv å bidra enda tyngre inn i dette arbeidet.

Vi vil også be om møter med andre aktører i verdikjeden for mat, for å lære mer om andres erfaringer med hvordan en kan jobbe effektivt inn mot leverandørkjeden for å øke bruken av bærekraftig fett fra palmeolje.

FK Agri opplyser at fett fra palmeolje utgjør fra 0,5 til 3,5 prosent av innholdet i de ulike kraftfôrtypene. Mengden skal fôrprodusentene informere om i sine varedeklarasjoner. Det pågår nå lovende forsøk med andre fettkilder basert på norsk produksjon.

De fleste norske melkeprodusenter kjøper kraftfôr gjennom Felleskjøpet, som har informasjon om fôrsammensetning på sine nettsider. Felleskjøpets nettsider

Ikke mer mettet fett i melken

TINE gjør kontinuerlig omfattende analyser av melken og overvåker kvaliteten og fettsammensetningen nøye. Det er ikke høyere andel mettet fett i melken nå, enn det var tidligere. Forbrukerne får produkter med samme høye kvalitet som tidligere.

Vi har tidligere vedtatt å fjerne palmeoljen i alle produkter. Når det gjelder ingredienser TINE selv produserer, ble dette målet nådd før utgangen av 2013. Dette gjelder omtrent 400 tonn. For et resterende mindretall av produkter – hvor TINE må kjøpe innsatsfaktorer fra andre aktører – jobbes det planmessig og intensivt videre med å påvirke disse leverandørene til å finne nye løsninger eller å tilby sertifisert bærekraftige alternativer. Parallelt jobber vi med å finne alternativ produksjon av disse produktene.