TINE hjelper Barnas Røde Kors

TINE har mange ulike samarbeidspartnere. En av dem er Røde Kors. Nå har TINE laget en butikk-kampanje for å øke kjennskapen rundt BARK, Barnas Røde Kors.

Barnas Røde Kors er en organisasjon som bidrar med viktige tiltak i lokalsamfunnet. Foruten å gjøre organisasjonen bedre kjent, bidrar TINE også økonomisk.

Engasjere forbrukerne

Dette blir en spennende kampanje! Det er første gang vi tar en slik type samarbeid helt ut i butikk. Vi tror og håper dette vil engasjere forbrukerne på en større og litt annerledes måte, sier Elin Renbjør og Julianne Nedrelo, merkevaresjefer for henholdsvis TINE Yoghurt og Sprett.
Det å kunne bidra til å hjelpe barn over hele Norge gir en ekstra dimensjon til denne kampanjen som vi håper slår an både internt i TINE og hos forbruker.

Yoghurtsalget gir penger til BARK

Kampanjemekanismen går ut på at vi gir et kronebeløp tilsvarende 10 prosent av antall solgte enheter ut av butikk av TINE Yoghurt Tradisjonell, TINE Yoghurt Fyldig og Sprett barneyoghurt i uke 35,36 og 37. Det vil si at jo mer yoghurt kundene kjøper, jo mer penger får Barnas Røde Kors til sitt arbeid.

Vi vil produsere 2,5 millioner forbrukerpakninger med eget kampanjeklistremerke. I tillegg har vi produsert mye materiell for å sikre god synlighet i butikk. Dessuten har hele salgsapparatet få tildelt en t-skjorte. Kampanjen er allerede godt i gang og Salg har på få dager fått til mange flotte eksponeringer i butikk!

Vil du lese mer om kampanjen, gå inn på kampanjesiden www.tine.no/bark.

Hva gjør BARK?Kort fortalt så er BARK til for alle barn mellom 6 og 13 år. De fremmer moro, mangfold og mestring ute i det fri.

Alle tiltak skjer i lokalsamfunnet og styrker barnas sosiale kompetanse og trygghet i sammen med jevnaldrende der de bor.

I tråd med Røde Kors' verdier skal BARK:

 • Sikre at barn og unge har like muligheter til deltakelse uavhengig av sosial bakgrunn
 • Trygge barns oppvekstsvilkår gjennom tilbud om tett voksenkontakt
 • Styrke barn i å ta gode valg i egen hverdag
 • Bidra til økt fysisk aktivitet blant barn
 • Gi barn positive mestringsopplevelser
 • Tilrettelegge for samspill og samarbeid mellom barn og bidra til gode vennskapsforhold
 • Gi kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Legge til rette for at barn er med på å bestemme innhold i aktiviteten
 • Lære barn aktiv bruk av førstehjelp
 • Lære barn aktiv bruk av eget nærområde
 • Sikre gratis utlån av utstyr
 • Være en gratis aktivitetsgruppe

Siste saker