TINE fikk medhold i PFU

TINE fikk medhold i sin klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), hvor det ble besluttet at TV2 Nyhetskanalen hadde brutt god presseskikk.

TINE klagde i juni i år TV2 inn for Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med et intervju som TV2 Nyhetskanalen hadde med VIRKE. Innslaget hadde utgangspunkt i en rapport VIRKE hadde fått utarbeidet som et motsvar til Statens Landbruksforvaltnings rapport om «Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk».

TINE mente innslaget brøt med god presseskikk på grunn av at vi ikke fikk mulighet til å delta og svare på beskyldningene som ble fremsatt. I PFU sitt møte 27. august ble det besluttet at TV2 hadde brutt god presseskikk i nyhetsinnslaget.

Du kan lese mer om saken og PFUs begrunnelse og konklusjon her.