TINE blir leverandør av mat til 187 FUS-barnehager

Tirsdag 26. februar signerte den landsdekkende FUS-kjeden kontrakt med TINE som totalleverandør for næringsmidler. Samarbeidet representerer noe nytt for begge parter.

FUS-barnehagene ønsket å gå over til èn leverandør for sine 187 barnehager landet rundt. – Mat og drikke er et viktig satsningsområde for FUS-barnehagene. Vi ønsket en samarbeidspartner som kan levere god og sunn mat til alle våre 13 000 barn i hele landet, og TINE ble vårt førstevalg, sier Laila Aarseth, Daglig leder i FUS-barnehagene. Aarseth forteller videre at det har vært en grundig prosess med ti inviterte leverandører, og at det var totalen i tilbudet til TINE som gjorde at vektskålen tippet deres vei.

Mat er viktig ved valg av barnehage

 – Vi har et sterkt fagmiljø innen ernæring, og vi har utviklet et eget konsept som leverer på retningslinjene for mat og drikke i barnehagene. I tilbudsprosessen vektla vi spesielt vår rolle som både rådgiver og leverandør, sier Terje Døsrønningen, konserndirektør Salg Partner, ingrediens og nye kanaler i TINE.  

– For oss er det en trygghet å jobbe med en leverandør som kan tilby både kokker og kliniske ernæringsfysiologer i arbeidet med å utvikle en god meny. Foreldrene i FUS-barnehager kan være helt trygge på at barna får mat og drikke tilpasset deres individuelle behov, sier Aarseth fra FUS-barnehagene. Hun legger til at det er en styrke å ha en samarbeidspartner som forstår verdien av å gi barna kunnskap om hvor maten kommer fra, i et samfunn preget av ferdigmat og raske løsninger.

Matglede

– Den røde tråden i alt vårt arbeid er matglede. Vi vil gjerne bidra til at neste generasjon får gode matopplevelser basert på norske råvarer, sier Døsrønningen. Også hos FUS-barnehagene står matglede høyt, og deres konsept er utviklet for at barna skal ha glede av å spise riktig.

– Barn skal hoppe og sprette, leke og lære, vokse og utvikle seg. Derfor er sunn og næringsrik mat avgjørende i et helseperspektiv, både fysisk og psykisk. Vi kaller det for «SmartMat», sier Aarseth.

Bærekraft for vår «yngste generasjon»

FUS-barnehagene vektla en helthetlig satsning på bærekraft da de inviterte leverandører til å levere tilbud. Kortreist mat, matsvinn og bærekraftig produksjon var alle temaer som ble berørt. Av hensyn til miljø og barnas sikkerhet var det også viktig å få «alt på en bil».

 – Vi opplever at TINE tenker bærekraft i alle ledd, og når vi jobber med den «yngste generasjonen» er det selvsagt for oss, sier Aarseth. Døsrønningen kan bekrefte at bærekraft står fremst i pannen hos TINE.– Vi mener alvor med bærekraft. Enten det handler om reduksjon av salt og sukker, produksjon på gården, transport, mindre plast eller å bidra til aktive barn. I alle deler av vår organisasjon jobbes det med bærekraft, og i tilbudene forsikrer vi kundene om våre ambisjoner.

Siste saker