TINE Årets servicehandelsleverandør

TINE er kåret til den beste leverandøren av norske kiosker og bensinstasjoner i 2013. Prisen er delt ut to ganger tidligere, og da har Coca-Cola stukket av med seieren begge ganger. – Det er veldig hyggelig å bli anerkjent som en viktig aktør for servicehandelen, sier konsernsjef Hanne Refsholt til Dagligvarehandelen.

Reidar Molthe fra Dagligvarehandelen, konsernsjef i TINE Hanne Refsholt og salgssjef Knut Ludvigsen. Foto: Dagligvarehandelen
Reidar Molthe fra Dagligvarehandelen, konsernsjef i TINE Hanne Refsholt og salgssjef Knut Ludvigsen. Foto: Dagligvarehandelen

For noen år siden tok TINE et strategisk valg om å satse på kiosker og bensinstasjoner. Konsernet var tungt inne i dagligvarehandelen, men så at det også var mye å hente hos kiosker og bensinstasjoner.
– Tradisjonelt har nye produkter kommet til storhusholdning og servicehandelen fra dagligvarehandelen. Nå ser vi at en rekke nyheter lanseres i servicehandelen før de blir aktuelle for dagligvarebutikkene, sier Refsholt.

For folk i farten

– Å bli kåret til Årets servicehandelsleverandør viser at vi gjør mye riktig både når det gjelder produkter, kjeder og butikker, fremholder salgssjef Knut Ludvigsen.
TINE innretter seg i planer og prosesser mot at dagligvare- og servicehandelen i stor grad dekker ulike brukssituasjoner for kundene. Produkter fra dagligvarebutikkene forbrukes for det meste i hjemmet. Kiosker og bensinstasjoner har kunder som trenger noe når de er i farten. 

– I servicehandelen satser vi derfor i betydelig grad på smådrikke og mellommåltider.
Konsernet har opprettet et eget apparat for salgskanalen. Det ledes av en liten, effektiv stab som er innrettet mot en kanal med færre produkter og mindre salgsareal i butikkene enn man finner i dagligvarehandelen. 
– Det gjør det mer krevende å bli synlig, fastslår Knut Ludvigsen.
Det gjelder å gjøre en god jobb i butikkene. Da får man tre tydeligere frem.

Regnet som innovative

TINE scoret aller best innen produktutvikling, blant de fem kriteriene som ligger grunn for kåringen.
– Vi får høre fra våre kunder at vi er innovative når det gjelder smådrikke. Det setter vi pris på. Vi har arbeidet parallelt med å videreutvikle etablerte produkter som juice, iste og Litago og i tillegg hatt fokus på lanseringer basert på trender, fremholder konsernsjefen.
Sunne, bruslignende Noisy er tilsatt verken sukker eller kunstige smakstilsetninger og et eksempel på en trendlansering.

Selger mest melk

TINE har rundt 50 store produkter i servicehandelen. Mellommåltider som Go'morgen og den nye 14-serien er en viktig gruppe. Det samme er smådrikke som iste, iskaffe og den melkebaserte Litago-serien.
– I servicehandelen lages det mye mat i butikkene. Derfor leverer vi også ingredienser, for eksempel ost til hamburgere og smøreost, påpeker Hanne Refsholt.
Melk er faktisk TINEs største produkt i salgskanalen. I stor grad skyldes det at det kverner en maskin med melkebaserte kaffedrikker, det være seg caffe latte eller cappuccino, hos alle kiosker og bensinstasjoner. Melkebasert kaffe er åpenbart populært blant folk i farten.
– For oss er det stas at melk er det største produktet.

Gir penger i kassen

– Det koster en del å håndtere servicehandelen. I tillegg ønsker den seg sunne produkter med naturlige ingredienser som er dyrere å fremstille, påpeker salgssjef Knut Ludvigsen.
TINE gjorde det likevel skarpt på kriteriet «har produkter som bidrar til god lønnsomhet». Meierikonsernet merker det har mange produkter som er «i tiden».
- Vi har et nært og godt samarbeid med servicehandelen. Det bidrar til at vi treffer målgruppene gjennom både produkter og kampanjer.

Les hele saken i Dagligvarehandelen.