Tilfredsstillende resultat for TINE

Salget av hvitost og smaksatt melk hadde god vekst i fjor, og for første gang på fem år øker salget av melk i Norge. Ved utgangen av 2013 var driften av nye meierianlegg i klar bedring. Driftsresultatet i 2013 ble 948 millioner kroner. Forbrukernes ønske om sunnere mat preger TINEs innovasjonssatsing også for 2014.

– TINE leverer et tilfredsstillende resultat for 2013 og i 2014 skal vi ytterligere styrke vår fremtidige konkurransekraft gjennom et forbedringsprogram for hele konsernet. På markedssiden kommer TINE norske forbrukere i møte på deres ønske om mer helseriktig mat og smartere måltidsløsninger, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

 

Totale salgsinntekter for TINE ble på 19.966 millioner kroner i 2013, som er en økning på 734 millioner kroner eller 3,8 prosent sammenlignet med 2012. Driftsresultatet ble 948 millioner kroner i 2013, mot 934 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 1,5 prosent. I driftsresultatet for 2012 ligger effekten fra salget av Salmon Brands.

 

Driften i 2013 var preget av kostnadene knyttet til oppstarten av de nye, høyteknologiske anleggene i Oslo og på Jæren. Utviklingen er positiv, og fjerde kvartal 2013 viste lavere merkostnader enn samme periode i 2012. For året samlet utgjorde merkostnadene i underkant av 70 millioner kroner sammenlignet med året før.

 

Økt melkesalg

Det samlede salget av melk i Norge viste en vekst på 0,15 prosent i 2013 sammenlignet med 2012. Forbruket per innbygger gikk ned med 0,6 prosent i 2013 mot en nedgang på i overkant av 2 prosent de to foregående årene.

– Vi gleder oss over den økte interessen for melk og vil arbeide videre for å underbygge denne. Det er for tidlig å si om dette er et trendskifte, men flere er trolig mer bevisste på at melk bidrar til mange viktige næringsstoffer som kroppen trenger, sier Refsholt.

 

Økt markedsorientering

I september 2013 lanserte TINE et forbedringsprosjekt for å styrke konkurransekraften og styrke evnen til å svare på nye markeds- og forbrukerbehov. Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015. I løpet av andre halvår 2013 ble flere prosjekter igangsatt.

 

Etterbetaling på 26 øre

Konsernstyret i TINE vil overfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 26 øre per liter levert melk i 2013. Dette er det samme nivået som for 2012, og vil gi en samlet melkepris på 4,91 kroner per liter levert melk i 2013, som er en økning på 12 øre eller 2,5 prosent fra året før.

 

 

Siste saker