Svensk studie om melk vekker oppsikt

En svensk studie som relaterer inntak av melk til dødelighet vakte oppsikt da den nådde norske medier onsdag. – Funnene i enkeltstudien er overraskende, men rokker ikke ved anbefalingen om å la melk og meieriprodukter inngå som en viktig del av kostholdet, sier leder i TINE FoU Ernæring, Kirsti Wettre Brønner.

Også forskerne selv trekker frem i sin konklusjon at funnene ikke gir grunn til å fraråde melkedrikking, og at mer forskning må til. Dette er noe meieribransjen stiller seg bak.

Kartleggingen, som følger nesten 100 tusen svenske kvinner og menn gjennom 20 år, viser at de som har rapportert det høyeste inntaket av melk har høyere dødsrisiko og forekomst av lårhalsbrudd. For syrnede melkeprodukter og ost så man ikke dette bildet, men snarere en gunstig sammenheng.

Må ses i sammenheng

Artikkelen bringer frem nye hypoteser. Slike hypoteser må testes i gode forsknings-studier som er egnet til å si om det ligger et årsaksforhold bak. Det er viktig å se studien i lys av det totale kunnskapsbildet og all den samlede forskningen som tilsier at melk og melkeprodukter er viktig for god helse. Melkens rolle som hovedleverandør av kalsium og andre byggesteiner til skjelettet er en av flere godt etablerte sammenhenger som ligger til grunn for anbefalingen fra Helsemyndighetene om å inkludere magre meieriprodukter i hverdagskostholdet. Kostrådene er basert på omfattende kunnskapsoppsummeringer og står klokkefast, noe som også ble bekreftet av avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien, i en kommentar til VG onsdag 29. oktober.

Les mer på Sunnhetsbloggen