Stor utbygging på Frya

Konsernstyret har vedtatt å sette i gang utbygging av TINE Meieriet Frya. Utbyggingen omfatter bygg, utvidelse for produksjon av Cottage Cheese og filtrert yoghurt med en investeringsramme på 385 millioner kroner. Dette vil sikre TINE kapasitet til å møte forventet etterspørsel og skape flere nye arbeidsplasser lokalt.

Med dagens kapasitet vil Frya få leveringsutfordringer på Cottage Cheese allerede i 2015 med forventet etterspørsel fremover. Det har vært sterk vekst på Cottage Cheese de siste årene og prognosene viser fortsatt vekst. Det er gjort flere tiltak for å øke produksjonen, men dersom TINE skal være leveringsdyktige i årene fremover må kapasiteten bygges ut.

TINE forventer også økt etterspørsel på filtrert yoghurt. TINE lanserte filtrert yoghurt i februar 2014 og vil utvide kapasiteten for å møte etterspørselen som forventes i årene som kommer.

Selve bygget på Frya er planlagt ferdig juni 2015. Anlegg for økt produksjon av Cottage Cheese ferdig i 2015, mens anlegget for filtrert yoghurt skal være ferdig i 2016.

-  Norske forbrukere konsumerer stadig mer Cottage Cheese og filtrert yoghurt som en del av et sunnere kosthold. Utbyggingen av Frya vil gi større fleksibilitet og kapasitet innenfor et meieriområde i vekst. En annen positiv effekt er at det vil skape flere arbeidsplasser på Frya. Et økende forbruk av Cottage Cheese og yoghurt er også en positiv sak for våre melkeprodusenter og distriktene, sier konserndirektør Per Ivar Berg.