Støtter Nepal via Røde Kors

Nepal er rammet av en voldsom katastrofe – et land som allerede lider av stor fattigdom. Nå er det viktig å få hjelpearbeidet raskt i gang. TINE bidrar med kr. 100.000,- til hjelpearbeidet i Nepal, via Røde Kors.

Jordskjelvet i Nepal krevde mange døde og sårete. Lokalsamfunn er totalt utradert. Foto: Røde Kors
Jordskjelvet i Nepal krevde mange døde og sårete. Lokalsamfunn er totalt utradert. Foto: Røde Kors

Lokal beredskap redder liv. 90 prosent av de som reddes etter en ulykke, reddes av lokal hjelp. Frivillige i Nepal Røde Kors hjelper nå med evakuering av skadde og førstehjelp. 
– Vi vet fra tidligere jordskjelv at det vil ta tid å få oversikt over omfanget av denne katastrofen både når det gjelder antall berørte, omkomne og de materielle ødeleggelsene. Vi er i kontakt med Nepal Røde Kors i forhold til eventuell ytterligere støtte etter jordskjelvet, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Gi gjerne din gave via Røde Kors på konto 8200.06.10190 eller send SMS med kodeord Nepal til 2272 (250 kr).