Skal det være litt geitesmør?

I dag er Norges første geitesmør produsert på TINE Meieriet Setesdal. Geitmelka er skumma og fløten syrna på TINE Meieriet Haukeli. I løpet av ti uker skal det produseres 4500 kg til et utvalg restauranter i øvre sjikt og spesialbutikker. Saken får stor oppmerksomhet i mediene.

F.v. Meierisjef TM Haukeli Hans Nesheim og meierisjef TM Setesdal Tor Kåre Helland. De ser oppi smørkjerna med det første geitesmøret.
F.v. Meierisjef TM Haukeli Hans Nesheim og meierisjef TM Setesdal Tor Kåre Helland. De ser oppi smørkjerna med det første geitesmøret.

I fjor ble det gjennomført en testproduksjon av to typer geitesmør som ble presentert for et lite utvalg av kunder. På bakgrunn av en meget positiv mottakelse ble det bestemt å sette i gang produksjon. Det er TINE Partner som selger smøret til et utvalg av restauranter og spesialbutikker.

- Den første skumminga på Haukeli var 12. februar. Da ble det skumma 11800 liter geitemelk og det ble laget ca. 1100 kg fløte, forteller meierisjef på TM Haukeli, Hans Nesheim.

- Det går med ca. 10 liter geitemelk til 1 liter geitefløte. I smørproduksjonen går det med ca. 2 liter fløte til 1 kg smør. Det betyr at den første produksjonen i dag blir på vel 500 kg smør, seier meierisjef Tor Kåre Helland på TM Setesdal.

Norges flinkeste geitebønder leverer til Haukeli

Geitmelka kommer fra geitebønder i Vinje i Telemark og enkelte bygder i Sunnhordland. Det er gjort en formidabel innsats hos bøndene for å bedre kvaliteten. Statistikken for melkekvalitet forteller at Telemark og Haukeli har den beste geitemelka i landet. I mange år har geitemelkprodusentene som leverer til Haukeli vært foregangsbønder i Norge. Den beste melka blir klassifisert som Elitemelk og det er mange kvalitetskrav for å oppnå Elitemelk. Ser en landet under ett var prosentandel Elitemelk 92,4 prosent i 2013. I region Sør var Elitemelkandelen hele 97,5 prosent i 2013.

TINE satser på spesialprodukter

Mange forbinder TINE med volumproduksjon av ost og melk. TINE har et stort mangfold av ulike produkter og ønsker å satse enda sterkere på spesialprodukter, noe Ekte Geitesmør er et eksempel på. TINE Ekte geitesmør har en frisk, syrlig og aromatisk smaksopplevelse, med litt grov struktur og drivende hvit farge. Det er i de tidlige vårmånedene her oppe at vi henter den fineste geitemelka Norge kan by på. Geitesmøret blir derfor et sesongprodukt.

Tradisjonell smørkjerne og håndtverk

På TINE sitt meieri på Byglandsfjord lages smøret slik det har blitt gjort i snart 150 år. Det kjernes i en tradisjonell smørkjerne, én av to slike som fortsatt er i drift i Norge. Etterpå lempes smøret varsomt ut for hånd, i stedet for å kjøres gjennom maskiner til pakkingen. Disse tradisjonelle metodene tar vare på de store vanndråpene i geitesmøret, og bevarer konsistensen og det unike særpreget.

Godt mottatt av Norges fremste kokker

Norges fremste kokker har allerede omfavnet den unike smaksopplevelsen som TINE Ekte Geitesmør byr på. Bruksområdene er i sauser, til matlaging og steiking, men også på litt godt brød. Den begrensede mengden smør tilbys spesialbutikker og restauranter i øvre sjikt i de største byene og vil ikke bli tilbudt dagligvarehandelen.