Rekordsalg av Diplom-Is, men fortsatt nedgang i salg av søtmelk og ost

En usedvanlig varm sommer bidro til rekordsalg av Diplom-Is og godt salg av IsKaffe og IsTe. Driftsresultatet for andre tertial ble 800 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn i samme periode i 2017. Fremdeles er det volumnedgang i kategoriene, søtmelk, ost, fløte og rømme.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial var 7 719 millioner kroner, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med andre tertial 2017 (vekst på 3,7 prosent justert for endring i valutakurser). Hittil i år var salgsinntektene 14 943 millioner kroner, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i fjor.

-Det er positivt at vi har styrket driftsresultatet, og Diplom-Is har gjort en fantastisk jobb med å svare på etterspørselen i markedet denne sommeren. Samtidig er volumtapene i kjernekategoriene nok en påminnelse om at vi må jobbe raskt og kraftfullt i et tøft marked - og snu oss raskere i forhold til trender og nye forbrukerpreferanser, sier konsernsjef i TINE Hanne Refsholt. 

Hittil i år er driftsresultatet for TINE Gruppa 1 268 millioner kroner, 87 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Det var en positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Annen Virksomhet i perioden sammenlignet med 2017. Størst vekst i tertialet hadde Diplom-Is.

Driftsresultatet ble også påvirket av økte energi- og drivstoff i Meieri Norge og Annen Virksomhet, valutaeffekter samt redusert eksportstøtte.

Meieri Norge

Meieri Norge inkluderer TINE SA og OsteCompagniet AS.

Salgsinntektene for Meieri Norge var 5 985 millioner kroner i andre tertial, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Salgsinntektene hittil i år lå 1,8 prosent over fjoråret. 

Driftsresultatet for perioden ble 563 millioner kroner, 4 millioner kroner svakere enn samme periode i 2017. Driftsresultatet hittil i år er på samme nivå som hittil i 2017. 

Meieri internasjonalt 

Meieri internasjonal består av datterselskapene Norseland Inc, Norseland Ltd, Wernersson Ost AB og Wernersson Ost Danmark A/S, samt TINE Ireland Ltd.

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 896 millioner kroner i andre tertial 2018, en økning på 1,4 prosent i forhold til andre tertial 2017. Justert for endringer i valuta var økningen på 3,7 prosent. Salgsinntektene hittil i år lå 5,4 prosent over samme periode i 2017 justert for valuta.  

Annen virksomhet

Annen virksomhet består av datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS (begge med datterselskaper).

Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 1 269 millioner kroner i andre tertial, en økning på 13,8 prosent i forhold til andre tertial 2017. Hittil i år var salgsinntektene 11,9 prosent høyere enn samme periode i 2017.  

Driftsresultatet i andre tertial ble 226 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn andre tertial 2017. Hittil i år var driftsresultatet 187 millioner kroner, 76 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Siste saker