Reierstad fortsetter som styreleder

Årsmøtet i TINE SA har gjenvalgt både konsernstyreleder Trond Reierstad og nestleder Nina Kolltveit Sæter. Valgene foregikk på Årsmøtet i TINE på Lillestrøm 24. april. Årsmøtet sluttet seg dermed til innstillingen fra en enstemmig valgkomité.

Styreleder Trond Reierstad
Styreleder Trond Reierstad
Nestleder Nina Kolltveit Sæter
Nestleder Nina Kolltveit Sæter

Det var ingen motkandidater til de to. Trond Reierstad fikk 164 stemmer, fem blanke stemmer. Nina Kolltveit Sæter fikk 159 stemmer, 11 blanke.

Trond Reierstad er 56 år, og melkebonde i Lørenskog. Han har vært styreleder i TINE siden 2010 og går dermed løs på sitt femte år som øverste leder i meierisamvirket.

Nina Kolltveit Sæter er 43 år, og melkebonde i Surnadal. Hun ble første gang valgt til nestleder i konsernstyret i fjor.

Ellers er Turid Næss, fra Vega i Nordland og Nils Asle Dolmseth fra Åfjord i Sør-Trøndelag nyvalgte konsernstyremedlemmer. De etterfølger Torstein Grande og Anne Maren Wasmuth som begge hadde frasagt seg gjenvalg.

Styret i TINE SA har følgende sammensetning:

Fra eierne:
Trond Reierstad, styreleder, region Øst (gjenvalg)
Nina Kolltveit Sæter, nestleder region Midt-Norge (gjenvalg)
Anders Johansen, region Nord (ikke på valg)
Helga Thorvik Ulven, region Øst (ikke på valg)
Askild Eggebø, region Sør (ikke på valg)
Cecilie Bjørlo, region Vest (gjenvalg)
Nils Asle Dolmseth, region Midt-Norge (nyvalg)
Turid Næss, region Nord (nyvalgt)
Lars Woie, region Sør (gjenvalg)

Fra ansatte:
Tor Arne Johansen (NNN)
Svein Førde (NNN)
Elin Aarvik (NNN)
Steinar Koen (NML)