Produksjonen av årets Biehus fra Sunniva er i gang

Hos arbeidsmarkedsbedriften LePro er de i full gang med å produsere totalt 30 000 biehus til Sunnivas sommerkampanje. I mai vil biehusene være tilgjengelig i butikker over hele landet.

Sunniva® og Miljøagentene lanserte i fjor Hjem til Naturen: en nasjonal dugnad hvor de oppfordret alle til å sette opp biehus, slik at biene har flest mulig steder å bo og få barn. Det er stor glede over at produksjonen av årets biehus er i gang. 

– Engasjementet for dugnaden ble over all forventning og de 20 000 biehusene vi produserte i fjor ble revet bort. Derfor har vi i år økt antallet til 30 000, sier direktør for Sunniva, Unn Grønvold Nikolaisen. 

Samarbeid på tvers av Mjøsa

Biehusene produseres av flittige hender i et produksjonssamarbeid mellom tre bedrifter på hver sin side av Mjøsa.

– Hos FAKTOR3 AS i Hamar formskjæres husene av førsteklasses norsk gran fra lokale skoger og sagbruk, og ved arbeidsmarkedsbedriftene Brumunddal AO-senter og Lena Produkter på Østre Toten, bores det 36 hull av forskjellige dimensjoner i hver eneste kloss. Til sammen skal det bores over en million hull som insektene kan få bosette seg i, forteller Ann-Kristin Gaarder Rebne, produksjonsleder i Lena Produkter.

Produksjonssamarbeidet ledes og koordineres av Hans Kristian Strøm, daglig leder ved Gjøvik-bedriften Grafisk Byrå AS.

- Dette samarbeidsprosjektet viser med all tydelighet at det fint går an å jobbe som ett sammensveiset team, på tvers av både Mjøsa og fylkesgrensene, sier Strøm.


Naturen er fantastisk, ta vare på den

Bier er utrydningstruet og en del bieart-bestander har gått tilbake og trues av blant annet mangel på bo og yngleplasser. En eventuell fremtidig redusert pollinering vil igjen føre til redusert tilgang til frukt og bær, som er de viktigste råvarene i Sunnivas produkter.

– Vi heier på insekthotell, humleboliger og alle andre gode initiativer som bidrar til å øke verdens biebestand. Sunniva lever av frukt og grønt. Det at bier pollinerer er en forutsetning for at vi kan produsere våre produkter. Vi vet hvor viktig, men samtidig sårbar, naturen er. Derfor er vi engasjerte, og derfor ønsker vi å hjelpe biene, sier Grønvold Nikolaisen.

Vil du vite mer om Sunnivas arbeid for biene, hvordan du får tak i et biehus eller kan lage et på egen hånd? Les mer her. 

Siste saker