Pris til meieriet på Jæren

Vårt mest avanserte produksjonsanlegg åpnet for fullt i fjor, og onsdag fikk TINE Meieriet Jæren Automatiseringsprisen 2014 på Eliaden i Lillestrøm. Seniorkonsulent Torbjørn Kvia mottok prisen på vegne av TINE. – Mange skal ha æren for at dette fungerer så godt, sa han.

Torbjørn Kvia mottok Automatiseringsprisen 2014 på vegne av TINE. Foto: John Petter Reinertsen
Torbjørn Kvia mottok Automatiseringsprisen 2014 på vegne av TINE. Foto: John Petter Reinertsen

Torbjørn Kvia var teknisk leder for TINEs nye meieri på Jæren.

I følge jurylederen er TM Jæren trolig er et av Europas mest komplekse og miljøvennlige anlegg. Blant annet har anlegget 6600 automatiserte ventiler, gjenbruk av all energi og CO2. Meieriet leverer også fjernvarme til gartnerier og skoler i nærmiljøet.

De andre nominerte til Automatiseringsprisen var Hvebergsmoen potetpakkeri og Offshore Simulator Centre. Selv om Sandvoll påpekte at juryen hadde en vanskelig oppgave, var det likevel ikke tvil om hvem som skulle få prisen.
 
Automatiseringprisen består av et fat i kunstglass, diplom og ikke minst æren.

Les mer hos Eliaden.no