Nordmenn vil endre kostholdet for miljøet

Over halvparten av alle nordmenn sier de vil gjøre endringer i eget kosthold for å bidra til bedre miljø og bærekraft, det kommer frem i TINEs Balanserapport. Rapporten viser hvordan nordmenn vurderer sitt eget aktivitetsnivå, kosthold og hvor motiverte vi er for å gjøre endringer i livsstilen vår.

– Vi mennesker trenger mat for å leve. Hva, hvor mye og hvordan vi produserer maten vi spiser påvirker miljøet, samtidig som hvor mye og hva vi spiser påvirker helsen vår. Mat og klima er gjensidig avhengig av hverandre. Vi i TINE vil være med å sette bærekraftig kosthold på dagsorden, sier Anne Marie Skjølsvik, Klinisk ernæringsfysiolog i TINE.

Bærekraftig kosthold er bra for helsen
For både selskaper og forbrukere er bærekraft stadig viktigere. De fleste nordmenn oppfatter norsk landbruk som miljøvennlig og bærekraftig, så lenge vi unngår overforbruk. Dette inntrykket forsterkes av at det norske folk har kåret TINE til Norges mest bærekraftige selskap i Sustainable Brand Index. Samtidig sier over halvparten av alle nordmenn at de har gjort eller ønsker å gjøre endringer i eget kosthold for å bidra til bedre miljø og bærekraft. Når vi ser at et bærekraftig kosthold samsvarer med de norske kostholdsrådene som skal fremme god helse, er det grunn til optimisme – både for klima og for norsk helse.

Kort om undersøkelsen
TINE har siden 2016 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse. Vi har spurt nordmenn om kosthold og trening og deres motivasjon for livsstilsendring. Her er noen av funnene fra årets undersøkelse:

  • Nærmere 6 av 10 nordmenn er nå fornøyd med egen balanse mellom kosthold og fysisk aktivitet. Spesielt blant menn og folk over 50 år ser vi en markant økning i positivt syn på egen balanse, og i alderen 70 til 99 år er nærmere 8 av 10 fornøyde.
  • Over 7 av 10 nordmenn ville ha trent mer dersom de fant en treningsform de synes er gøy.
  • Nær 2 av 10 nordmenn koser seg litt hver dag. Jo eldre man blir, dess sjeldnere oppgir man at man koser seg med kaker, godteri, kjeks, snacks, eller drikke som brus og saft.
  • Nordmenn har en sterk oppfatning av at norsk landbruk er miljøvennlig og bærekraftig. Over 8 av 10 nordmenn sier at de oppfatter norsk landbruk som miljøvennlig og bærekraftig, så lenge man ikke overforbruker.

Se alle resultatene i årets Balanserapport.

Siste saker