Nok smør til jul i år

Med god tilgang på fløte og tilfredsstillende smørlagre mener TINE at det ikke blir mangel på norsk smør i år. Den utfordrende fôrsituasjonen fra våren ble bedre utover sommeren, og situasjonen er nå trygg.

Situasjonen følges imidlertid nøye og TINE vil være klar med tiltak om nødvendig.   

– Norske forbrukere kan se frem til jul uten å lure på om det blir nok smør, sier konserndirektør Jørn Spakrud i TINE.

Etter at det manglet smør i butikkene i Norge høsten 2011, har TINE jobbet systematisk med å sikre leveransene av smør. TINEs rådgivere har derfor bidratt med råd og oppfølging ut mot melkeprodusentene slik at de har fått økt fettinnholdet i melka.

– Innsatsen fra norske melkebønder har vært uvurderlig for å øke fettmengden i melka hvor økt fettbetaling har virket positivt. Resultatet har vært at den gjennomsnittlige fettprosenten i melka så langt i år ligger betydelig høyere enn de to foregående årene, sier Spakrud.

På forsommeren var det dårlige vekstvilkår for grovfôr i enkelte deler av Norge, noe som har gitt en utfordrende situasjon for enkelte melkeprodusenter. Situasjonen har bedret seg utover sensommeren, og TINE er trygge på at det er nok norsk melkeråvare gjennom vinteren.

For ytterligere informasjon:
Kontakt pressevakt på telefon 482 30 994, eller på e-post presse@tine.no