Nok NORSK smør til jul i år

Med god tilgang på fløte og tilfredsstillende smørlagre blir det ikke mangel på norsk smør til jul i år. Den utfordrende fôrsituasjonen fra våren har blitt bedre utover sommeren, og situasjonen er nå tilfredsstillende. TINE har heller ingen planer om å importere mer smør.

TINE Ekte Smør - ny pakningsvariant 125 g
TINE Ekte Smør - ny pakningsvariant 125 g

– Norske forbrukere kan se fram til jul uten å lure på om det blir nok norsk smør, sier konserndirektør Jørn Spakrud i TINE.
TINE har ingen planer om å importere mer smør eller råvare til smør resten av 2013. Det er nok norsk smør i år fordi norske bønder har økt fettmengden i melka. Men for å gi forbrukerne flere valgmuligheter og bygge robusthet rundt smørleveranser i framtiden, så lanserte TINE meierismøret Sunfield i september.

Dette blir i dag laget av norsk melk fra norske melkebønder. Samtidig har smøret fått et engelsk navn for å signalisere at det kan være produsert på utenlandsk råvare ved fløtemangel i Norge. TINEs eiere vil i størst mulig grad lage produkter av norsk råvare, men smørsituasjonen i 2011 medførte at TINE må ha større fleksibilitet i underskuddssituasjoner på fløte.
TINE jobbet systematisk med å sikre leveransene av smør. TINEs rådgivere har derfor bidratt med råd og oppfølging ut mot melkeprodusentene slik at de har fått økt fettinnholdet i melka.

– Innsatsen fra norske melkebønder har vært uvurderlig for å øke fettmengden i melka hvor økt fettbetaling har virket positivt. Resultatet har vært at den gjennomsnittlige fettprosenten i melka så langt i år ligger betydelig høyere enn de to foregående årene, sier Spakrud.

For ytterligere informasjon:
Kontakt pressevakt på telefon 482 30 994, eller på e-post: presse@tine.no