Naboen kjøpte meieriet i Valdres

TINE Meieriet Fosheim er solgt til Fosheim Sag og Høvleri AS for 2,55 millioner kroner. Overtakelsen skjer 1. november 2014. Naboen kjøpte meieriet og skal utvikle eiendommen gjennom utleie til andre næringer.

TINE Meieriet Fosheim
TINE Meieriet Fosheim

Kjøperen bor og driver på gården som grenser inn til meieriet. I tillegg driver han et relativt stort byggevarehus. Han vil utvikle meieriet til utleievirksomhet for andre næringer. En av leietakerne er Wangensteen, som skal flytte produksjonen av lokal ost fra Fagernes til meieriet.

Fosheim Sag og Høvleri AS

TINEs meieri- og distribusjonsvirksomhet på meieriet ble avsluttet i mai, men TINE skal samlokalisere sin virksomhet i Valdres på meieriet. Det innebærer leie av kontorer for TINE Rådgiving og TINE Salg samt lokaler til TINE Råvarehåndtering, gårdstankservice og til transportvirksomheten (inntransport/distribusjon) og et mindre kjølelager. I tiden fram mot overtakelsen skal alt meieriutstyr demonteres. Noe skal til andre meierier i TINE og noe skal selges til inn- og utland.

Nedlegging av meierivirksomheten på Fosheim i Røn i Valdres er et ledd i omfattende effektivisering TINE har gjort på Østlandet, der meieriene i Sarpsborg, Odal og på Fosheim alle er nedlagt og meieri- og distribusjonsvirksomheten er overført til andre meierianlegg. Effektivisering og styrking av konkurransekraften var førende for TINE i denne saken.