Mulig bortfall av eksportstøtte: TINE må sees i en helhetlig sammenheng

Regjeringen varsler at de vil gå inn for å fase ut eksportstøtten innen 2019. TINE ønsker derfor å være tydelige på at en slik avvikling kan få konsekvenser for både merkevaren Jarlsberg® og for 750 norske melkebruk. Det er for tidlig å gå inn i reelle konsekvenser for anlegg og bruk. Ved en eventuell overkapasitet må hele TINE sees samlet.

Jarlsberg er kanskje Norges mest populære merkevare innen mat i markeder som USA, Canada, Australia og deler av Europa. Dette er derfor en verdifull merkevare som mange utenfor Norge setter stor pris på.
- Hvis dette blir en realitet vil det få konsekvenser for Jarlsberg. Eksport fra Norge vil bli ulønnsomt og det vil være en utfordring når 25 prosent av Jarlsberg-salget i utlandet kommer fra Norge. Videre vil det kunne få negative konsekvenser for opptil 750 norske melkebruk som tilsvarer Jarlsberg-eksporten i dag. Vi må vurdere grundig hvilke utfordringer dette gir og hvordan vi kan løse disse for å opprettholde den posisjonen Jarlsberg har ute. En eventuell overkapasitet i industrien som følge av bortfall av denne produksjonen må være en sak for TINE samlet. Det går ikke an å peke på enkeltanlegg eller enkeltbruk, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i TINE.

Regjeringen legger frem sin Globaliseringsmelding fredag 28. mai, og det er i denne de varsler en utfasing av eksportstøtten innen 2019. Men selv om denne endring i rammebetingelser for TINE kan gi reelle konsekvenser, er det ikke avklart i TINE hva dette innebærer.
- Det er for tidlig å spekulere i slike konsekvenser. En eventuell overkapasitet i industrien, som følge av bortfall av denne produksjonen, vil være en sak for TINE samlet. Vi må se på alle konsekvenser, både på tilgang av melk og fremtidige forbrukerbehov, samt forventet utenlandsk etterspørsel etter Jarlsberg, sier Galtung.

Dette innebærer at TINE må vurdere ulike alternativer for å forsyne det internasjonale markedet med Jarlsberg. Her vil vi også vurdere mulige konsekvenser for industrien i Norge ved bortfall av eksportstøtten med tiltak. TINE har sett utviklingstrekk over tid på flere områder som tyder på endringer i lands støtteordninger. Slike endringer krever tid til omstilling både for industri og melkeproduksjon. TINE ser derfor på om dagens produksjonsstruktur er optimal gitt ulike fremtidige scenarier. Å vurdere om TINE har optimal produksjonsstruktur over hele landet er for øvrig noe TINE til enhver tid gjør. Fremtidige prognoser for markedet i Norge må også tas hensyn til i slike kapasitetsvurderinger.

De anleggene som i dag produserer Jarlsberg for det utenlandske markedet i Norge er:
TINE Meieriet Jæren
Står for ca 40 prosent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Dette tilsvarer rundt 22 prosent av anleggets totale produksjon.
TINE Meieriet Elnesvågen
Står for ca 60 prosent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Dette tilsvarer rundt 90 prosent av anleggets totale produksjon.

Fakta – TINE i verden
Av totalt 44.481 tonn Tine-produkter som selges i utlandet, er cirka 75 prosent laget på lisens i utlandet (i hovedsakelig i USA og Irland).  Av de 11.689 tonnene som produseres i Norge og eksporteres, er 90 prosent Jarlsberg. Drøyt halvparten går til USA. Resten fordeles på Australia (17 prosent), Canada (12) og andre land. Tine solgte i 2014 for 2,4 milliarder kroner til utlandet (ti prosent av total omsetning). Dette ga et driftsoverskudd på 30 millioner kroner.

For ytterligere informasjon, kontakt TINEs pressevakt på presse@tine.no eller tlf: 4823 0994