Melkeprodusenter hedret for kvalitet

Tirsdag kveld mottok 76 melkeprodusenter sølvtine for å ha levert elitemelk i sammenhengende 15 år. Sølvtinene ble overrakt av konsernsjefen og styrelederen i TINE under et høytidelig arrangement på Lillestrøm.

Sølvtinen er symbolet på langsiktig og møysommelig arbeid gjennom 15 år med elitemelk.
Sølvtinen er symbolet på langsiktig og møysommelig arbeid gjennom 15 år med elitemelk.

Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkebønder. Den beste melka kategoriseres som «elitemelk». Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres med Sølvtinen. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse, og nær 5500 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta den eksklusive tinen i sølv.

– Sølvtinen er et symbol på det langsiktige og møysommelige arbeidet bønder har lagt ned over mange år. Mottakerne av Sølvtinen har utført et imponerende godt arbeid med fokus på kvalitet og grundighet over lang tid, sier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE.

God dyrevelferd gir høy kvalitet

Kravene som stilles for at melka skal kategoriseres som elitemelk er spesielt strenge når det gjelder melkekvalitet.
– Sølvtinemottakerne står for svært god drift og god dyrevelferd. Vi vet at det også er viktig for våre forbrukere, så her legger bøndene et godt grunnlag for TINEs mange merkevarer, sier Hanne Refsholt.

Høy andel elitemelk

Styreleder Trond Reierstad i TINE er stolt over den dyktighet og grundighet mottakerne av Sølvtinen representerer. Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gårdsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte. TINEs rådgiverapparat med eksperter på dyrehelse og melkekvalitet bidrar også.

– Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet av de siste 15 årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at stadig flere melkebønder når det strenge kvalitetsnivået vi har, og at norske forbrukere får melk i verdensklasse, sier Trond Reierstad.

 Sølvtineutdeling 210415
Fra sølvtineutdelingen på Lillestrøm tirsdag 21. april 2015. Foto: Katrine Lunke/Apeland