Tilde Sæther og Benjamin Eliassen er opptatt av at dyra skal ha det bra (foto: Torstein Kiserud).

Melkebønder i Overhalla, Trøndelag, vant TINEs dyrevelferdspris

Mandag 17. oktober, mottok melkeprodusentene, Tilde Sæther og Benjamin Eliassen, fra Overhalla i Trøndelag, TINEs dyrevelferdspris. Styreleder i TINE, Marit Haugen, gratulerer vinnerne, og sier hun er stolt over alle dem som bidrar til å løfte arbeidet med dyrevelferd i samvirket.

-Dyrevelferd er et av norsk landbruks beste konkurransefortrinn og det er et område som vi kan levere på som næring. Vi har ikke nytt fjøs, men et kråkeslott påbygd i alle retninger. Prisen viser at dyrevelferd ikke nødvendigvis handler om store investeringer, men bruk av tid på dyra og gården. Familielandbruket og ressurser til å ha tid til å være bonde, er et dyrevelferdstiltak vi ikke må glemme. Bonden er nøkkelen. Takk for prisen, og hurra for norsk mat og et levende norsk landbruk! sier Tilde Sæther og Benjamin Eliassen.

De to andre finalekandidatene til dyrevelferdsprisen, var Elin Karin og Geir Kjetil Aa Hope i Gloppen – og Kari og Sjur Lauvdal fra Marnardal. Prisen ble utdelt under en produsentlagssamling på Lillestrøm.


Styreleder i TINE: -Dyrevelferd handler om grunnleggende verdier

-Jeg er stolt over alle dem som bidrar til å ta arbeidet med dyrevelferd i TINE et skritt videre, og gratulerer Tilde og Benjamin med årets dyrevelferdspris. Friske dyr som har det bra, er forutsetningen for å produsere melk av høy kvalitet. Og hvordan vi behandler dyra våre, handler om helt grunnleggende verdier. TINE og norsk landbruk har et godt omdømme hos forbrukerne, men hver eneste dag må vi vise oss den tilliten verdig. Jeg håper både vinneren og årets kandidater til dyrevelferdsprisen, motiverer oss alle til videre innsats for dyras beste, for en ting er sikkert: Vi er bedre i dag enn vi var i går, men ikke fullt så gode som vi kommer til å bli i morgen, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

Godt dyrehold og lang beitesesong

Sæther og Eliassen kjøpte gården i Overhalla i 2016. De leverer årlig cirka 160 000 liter kumelk, jevnt fordelt over året. Gården leverer elitemelk (melk av høyeste kvalitet) og kontroller viser gode resultater for helse, fruktbarhet og alle øvrige områder i produksjonen. Juryen trekker fram at ved overtakelsen av gården hadde fjøset en eldre løsninger, men at det er gjort mange endringer som kommer dyrene til gode. Utbedrende arbeid på fjøset, har gitt romsligere forhold for kyrne og det er blant annet liggebåser for alle dyr. Liggearealet er mykt og tørt, og det er børster både til kyr og kviger. Blant andre forhold som trekkes frem, er fleksibel løsning med lett adkomst til lufte- og beiteareal. Kalving skjer ellers i kalvingsbinge, og kalven får gå med mora 1-2 uker.

Det praktiseres lang beitesesong både for kyr og ungdyr, og lufting av kyrne heile året. Det er lett tilgang til uteareal for melkekyrne, og de går fritt ut og inn i beitesesongen. Klauvskjæring gjøres tre ganger årlig, og klauvhelsa er svært god. Drektige kviger går på stort felles utmarksbeite med heltidsansatt gjeter, ei ordning som sikrer godt tilsyn med dyra.

Juryen legger også vekt på at produsentene har en kunnskapsbasert tilnærming til tiltak for å bedre dyrevelferden. De deler gjerne erfaringer med andre produsenter og deltar konstruktivt i dyrevelferdsdiskusjonen internt i næringa.


Et satsingsområde

REMA 1000 har deltatt i juryen utvelgelse av kandidater dette året, og kategorisjef Trond Morten Helgesen sier dette om bakgrunnen for kjedens deltakelse:

-God dyrevelferd er et viktig satsingsområde for REMA 1000. Vårt krav er at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele dyrets livsløp. Vi syns det har vært bra å delta i juryen til TINEs Dyrevelferdspris. Vi har vi fått god innsikt i driften til de nominerte kandidatene, vi har fått møtt produsenter som jobber godt med dyrevelferd og vi har lyttet til deres tanker om fremtidig arbeid for god dyrevelferd.


Juryen for TINEs dyrevelferdspris 2022 har bestått av:

Stine Grønmo Kischel, spesialrådgiver dyrevelferd i TINE - juryleder

Gro Løfaldli, distriktssjef TINE Rådgiving

Aslaug Vevstad Aune, medlemssjef TINE Medlem

Trond Morten Helgesen, kategori- og innkjøpssjef ferskvare REMA 1000

Vedlegg:

Siste saker