Markedsreguleringen skal gjennomgås

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varsler full gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. Gjennomgangen skal være ferdig våren 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Departementet skal nå sette ned en arbeidsgruppe, der både faglagene, samvirkeorganisasjonene og andre aktører i næringsmiddelindustrien blir representert.

– TINE mener dagens ordning er konkurransenøytral og gir forsyningssikkerhet for forbrukere og forutsigbarhet for produsentene. Vi synes likevel det er det er naturlig at en ny regjering ønsker en gjennomgang. TINE bidrar gjerne med fakta og med våre vurderinger og synspunkter i en slik prosess, kommenterer fungerende kommunikasjonsdirektør Øystein Knoph.

Fakta
- Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare.

- Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket.

- Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris.

- Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer.

- Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet.