Lukt og smak før du kaster

Datoen på kartongen er nødvendigvis ikke dagen du skal helle ut melken. Uvitenhet om datomerking er årsak til at vi kvitter oss med mye «for sikkerhets skyld». TINE har endret merkingen fra «siste forbruksdag» - som var en mer absolutt grense - til «best før».

 Mandag skrev Aftenposten om Matsentralen i Oslo som åpner i begynnelsen av neste måned. Herfra skal overskuddsmat fra matprodusentene og dagligvarebransjen gå ut til veldedige organisasjoner som sørger for utdeling til byens vanskeligstilte. To gode formål på en gang: Mat til dem som trenger den. Og reduksjon av matsvinnet.
Seinere fulgte  avisen opp med et intervju med leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm

Overskuddsmat
Tiltaket med Matsentralen utgjør bare en dråpe i havet, ett tusen tonn, sammenlignet med det totale, norske matsvinnet på rundt en halv million tonn. Mye av svinnet skjer gjennom produksjonsprosessen, fra råvareinnkjøp til ferdige varer, deretter fra grossister og butikker som blir sittende med usolgte varer som går ut på dato. Men: Så mye som halvparten av det totale svinnet skjer etter at maten har havnet i kjøleskap og fryser hjemme hos oss forbrukere.

«Best før»
Mye av det vi kaster, er produsert av TINE, som er en av bidragsyterne til Matsentralen - både finansielt og med produkter som melk og yoghurt. Norges største næringsmiddelprodusent synes i denne forbindelse det er på sin plass å minne om at vi alle må bli flinkere til å vurdere matvarene før vi lar dem gå i vasken eller søppelbøtten. Først og fremst at vi må la nesen og smaken - ikke datomerkingen, styre oss.
- På alle våre produkter - også melk og fløte - har vi over tid endret merkingen fra «siste forbruksdag» - som var en mer absolutt grense - til «best før». Dette betyr at vi garanterer for at produktet er hundre prosent slik man bør forvente før denne grensen, men at det ikke er noen risiko å drikke eller spise det etter denne datoen så fremt det lukter og smaker ok, sier Bjørn Malm som er leder for samfunnsansvar i TINE.
- Men ville det ikke være smart å gjøre dette tydeligere for forbrukeren? I dag er det som gjerne oppfattes som utløpsdatoen, tydelig stemplet på toppen av for eksempel melkekartongen, mens «Best før: se påført dato» står med små bokstaver på baksiden. Kunne dere ikke bare føye til «Best før:» i stemplingsmaskinen, slik at det sto sammen med datoen?
- Vi har en rekke forskjellige anlegg og maskiner rundt om i landet, så det er ikke gjort over natten. Men jo, vi bør nok kunne få både dette og «Best før»-merkingen tydeligere frem, sier Bjørn Malm.
Mindre tydelig: «Best før»-merkingen i liten skrift på baksiden.

Fakta om matsvinn
Så mye kaster vi:
Årlig matsvinn i Norge: 377 000 tonn
Næringsmiddelprodusentene: 52 000 tonn
Grossistene: 2000 tonn
Butikkene: 68 000 tonn
Forbrukerne: 255 000 tonn
Verdi: 18-20 milliarder kroner
I tillegg skaper restauranter og storhusholdninger 140 000 tonn matavfall hvert år
Kilde: ForMat og Mepex Consult AS