LO og Ap til TINE på Kalbakken

På stiftelsesdagen for Arbeiderpartiet, valgte partileder Jonas Gahr Støre og LO leder Gerd Kristiansen og besøke TINE Meieriet Oslo på Kalbakken for å høre hvordan TINE jobber med fagutdanning og inkluderende arbeidsliv. Det ble stor stemning hos TINEs lærlinger og lærling-selfie for Støre.

Konsernsjef Hanne Refsholt og Meierisjef Marthe Grøtan tok i mot Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og LO leder Gerd Kristiansen på TINE Meieriet Oslo. (Foto: Hege S Rognlien)
Konsernsjef Hanne Refsholt og Meierisjef Marthe Grøtan tok i mot Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og LO leder Gerd Kristiansen på TINE Meieriet Oslo. (Foto: Hege S Rognlien)

For bedrifter som TINE er det svært viktig med et skarpt politisk fokus på fagutdanning. Bedrifter som oss og annen næringsmiddelindustri er helt avhengige av å kunne rekruttere nye medarbeidere med riktig fagkunnskap hvis vi skal kunne henge med i et marked med stadig sterkere konkurranse.

- Vi ønsker alle politiske partier og organisasjoner som ønsker å snakke om dette velkommen til oss, sa konsernsjef Hanne Refsholt, som også deltok under besøket.

-Den industrielle utviklingen forutsetter også vilje til å utvikle og rekruttere medarbeidere med den nødvendige kompetanse. Vi legger til grunn at myndighetene evner å prioritere skole og utdanning og at vi som bedrift nyttiggjør oss av lærlingeordninger og opplæringsmuligheter. Videre skal vi fortsette å legge vekt på videreutvikling av våre ansatte for å møte fremtidens behov, avsluttet Refsholt.

 Noen av TINEs i alt 70 lærlinger var til stede for å hilse på, og fortelle AP lederen og LO litt om sin arbeidshverdag. Det resulterte i mye hyggelig fagprat og noen selfier. Blant annet ville Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gjerne ta en selfie med Automatiker lærling Hussain Ahmed Hassan.

 - Nå skal jeg hjem å fortelle mamma at jeg er blitt kjendis, sier Hassan.

 Meierisjef Marte Grøtan viste frem noe av produksjonen og fikk fortalt gjestene litt om hva som gjøres på Kalbakken for å tilrettelegge for medarbeider med ulike behov.        

 

  • Alle praktiserer norsk som språk på pauserom når det er flere enn to personer til stede. Dette for å unngå misforståelser, og at ingen skal føle seg baksnakket. Det var de ansatte selv som tok initiativ til dette.
  • Pick-by-vioce - der kan du selv velge hvilket språk man bruker til å besvare kommandoer. På Kalbakken jobber det også to døv-stumme og for disse er det tilrettelagt med PC-skjerm for å motta ordrene.
  • I vinter ble det gjennomførte lese- og skrivekurs i norsk med dekning fra WOX-midler. Dette var et kurs som ble tilbudt alle etnisiteter også nordmenn. Det siste med tanke på høy andel dyslektikere.
  • Det finnes bønnerom i både ren- og uren sone
  • Det en gjensidighet med hensyn til å stille opp i hverandres religiøse høytider. De ikke-kristene stiller opp ekstra til jul og påske, og det legges til rette for at muslimene kan få feire sin Id.
  • Under Ramadan kan muslimske tappeoperatører slippe å smake på melken. De gjør avtale med en kollega som bistår med det.