Leverer melka på ny måte

Forbrukerne i Midt-Norge vil i en periode på to til tre uker i oktober få levert regional melk fra andre deler av landet. Det skyldes at meieriet på Tunga i Trondheim må bygges om for å håndtere en ny distribusjonsmåte: rullecontainere i stedet for plastkasser.

Heretter slipper Thomas Sandnes og de andre ansatte på meieriet på Tunga å løfte tunge melkekasser. Foto: Øystein Syrstad
Heretter slipper Thomas Sandnes og de andre ansatte på meieriet på Tunga å løfte tunge melkekasser. Foto: Øystein Syrstad
Kevin Vanvik plukker varer og plasserer dem i en rullecontainer som avløser blåkassene. Foto: Øystein Syrstad
Kevin Vanvik plukker varer og plasserer dem i en rullecontainer som avløser blåkassene. Foto: Øystein Syrstad

Fra den 7. oktober vil butikkene i hele Midt-Norge få flytende meieriprodukter levert i såkalte rullecontainere. Det betyr at det blir slutt på bruken av de velkjente, blå plastkassene. TINE Meieriet Tunga er det siste anlegget i TINE som går over til å bruke rullecontainere.

 

Meieriet på Tunga betjener kunder fra Romsdal og Nord-Østerdal i sør til Bindal i nord. Vi håper og tror at forbrukerne i Midt-Norge i minst mulig grad vil merke overgangen  til det nye systemet, bortsett fra at melka i en overgangsperiode produseres i andre deler av landet.

 

 

Vi beklager de eventuelle ulemper omlegginga fører til for forbrukerne og butikkene.

 

 

For mer informasjon:
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Øystein Syrstad, mobil 907 45 243 eller e-post. oystein.syrstad@tine.no