Et åpnere TINE på nett

Følg en interaktiv versjon av TINEs verdikjede på våre nettsider. Her forklarer vi blant annet hva markedsregulatorrollen er, og introduserer fem debatter om utfordringer vi står i.

Vi ønsker å være mer åpne, by på oss selv og å komme tettere på våre omgivelser gjennom engasjement, debatt og dialog. 

Vi håper at brukerne øker sin kjennskap til hvordan TINE er «skrudd sammen» og får dypere kunnskap og flere fakta om noen av de utfordringene vi forholder oss til, for eksempel knyttet til markedsregulatorrollen, hvordan vi ivaretar dyrevelferd eller hensynet til effektiv produksjon sett mot mulige nedleggelser.  

Debatt- og dialogsidene håndteres av eksperter i fagmiljøene i TINE, med løpende svar og kommentarer i dialogene som pågår.

De fem utfordringene vi belyser og inviterer til diskusjon rundt, er:

  • Har kua det bra?
  • Markedsregulatorrollen – myndighetsbestemt samfunnsansvar
  • Kan man være både lokal forankret og konkurransedyktig?
  • Kan vi ha troverdighet som matprodusent og ernæringsrådgiver?
  • Tradisjon eller innovasjon: Kan vi sette nostalgi foran bunnlinjen?

Du er herved invitert til å delta i debatten!