Kostholdskurs og julegave

Røde Kors gjør en veldig viktig og flott innsats for mange mennesker, og i forbindelse med julen gir TINE i år kr 200.000 i støtte. Gaven deles mellom årets Artistgalla, «Sammen for barn i krise», og Bergen Røde Kors og deres aktiviteter rettet mot innvandrere og integrering.

Fra venstre: Ernæringsrådgiver Anne Katrine Wahl fra TINE, Aawrnk Abdulrahman, Layal Esmail og Suzan Nori. Foto: Bjørn Malm
Fra venstre: Ernæringsrådgiver Anne Katrine Wahl fra TINE, Aawrnk Abdulrahman, Layal Esmail og Suzan Nori. Foto: Bjørn Malm

Det var stor interesse blant deltakerne da Røde Kors og TINE arrangerte kostholdskurs på Røde Kors-huset i Bergen.

Siden 2011 har Røde Kors og TINE arrangert kostholdskurs for ulike minoritetsgrupper. TINEs ernæringsavdeling har vært til stede på Røde Kors sine ulike kvinnekafeer i Oslo. Her møtes kvinner med minoritetsbakgrunn, og med sin ernæringskompetanse bidrar de TINE-ansatte med informasjon og skaper dialog omkring kosthold og helse.

Interessen og behovet har vært stor og det har vært et ønske å utvidet tilbudet til andre steder i landet. Nå er dette blitt en realitet. Det første kurset er holdt i samarbeid med Bergen Røde Kors. Over 40 deltakere viste stor interesse da Anne Katrine Wahl fra TINE FoU Ernæring snakket om ernæring og kosthold. Her var spørsmålene mange om blant annet grovt brød, D-vitamin og «fem om dagen».
– Jeg håper at vi har inspirert til de små endringene som er med på å gi alle en god helse, også har vi fått en mulighet til å lære om ulike tradisjoner og matvaner, sier Wahl.

Overvekt og fedme er en stor utfordring for både den enkelte og for samfunnet for øvrig. Det viser seg at den norske befolkningen med innvandrerbakgrunn har gjennomgående dårligere helse enn etnisk norske, og tilfellene av diabetes og overvekt er over dobbelt så høy blant denne gruppen som i befolkningen for øvrig.

Behov for hjelp fra TINE-ansatte

– Vi opplever at det er stor interesse og ønske om å få spredt dette tilbudet videre rundt i landet. Men da er vi også avhengig av frivillige i TINE som kan hjelpe oss med å gjennomføre disse kursene, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE.

Samarbeid siden 2003

Helt siden 2003 har TINE samarbeidet med Røde Kors og støttet deres viktige arbeid. «Overskudd til å hjelpe» er en viktig del av TINEs arbeid med samfunnsansvar. Samarbeidet skal blant annet skape forståelse og inspirasjon til ansatte om selv å engasjere seg i frivillig humanitært arbeid.