Konserndirektør Marked slutter

Konserndirektør Hege Holter Brekke har valgt å si opp sin stilling i TINE. Hun begynte i TINE i 2006, som kategorisjef. I 2007 gikk hun over i sin nåværende stilling som konserndirektør for TINE Markedskategorier.

Hege Holter Brekke
Hege Holter Brekke

Hege Holter Brekke går til stillingen som Marketing- og Innovasjonsdirektør i Orkla Foods, og fratrer derfor stillingen i TINE med umiddelbar virkning. Frode Fimreite, som i dag leder kategori Drikke i TINE, vil fungere som leder for Markedskategoriene inntil videre.

– Vi vil takke Hege Holter Brekke for et godt samarbeid og for hennes bidrag til å utvikle og foredle TINEs merkevarer basert på dyp forbrukerinnsikt og handelens behov. Gjennom disse årene har Markedskategoriene, med god støtte fra hele TINEs verdikjede, bidratt til vekst innen viktige segmenter som ost og yoghurt. Vi ønsker henne lykke til med nye utfordringer i Orkla Foods, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.      

– Jeg vil få takke for fantastiske år i TINE hvor jeg har fått lov til å jobbe med så mange dyktige, entusiastiske kollegaer med et brennende hjerte for TINE og det TINE representerer. Jeg vil få takke for et godt samarbeid på tvers av hele verdikjeden og ønsker TINE lykke til videre, sier Hege Holter Brekke.