Kampanje for bedre trafikksikkerhet

TINE er en av landets store transportører. Nå tar vi nye grep for å forebygge mot uhell i vegtrafikken. TINE-medarbeidere som kjører stor eller liten bil skal delta i en kampanje der de skal registrere alle uhell og nesten-uhell.

Fra venstre Gunnar Schau Olsen (sjåfør på TINE-bilen), prosjektleder Siri Wangberg, Kjerstin Skaar (rådgiver og personbileier) og Harald Heieraas (leder i Trygg Trafikk i Nordland) Foto: Stig Mortensen
Fra venstre Gunnar Schau Olsen (sjåfør på TINE-bilen), prosjektleder Siri Wangberg, Kjerstin Skaar (rådgiver og personbileier) og Harald Heieraas (leder i Trygg Trafikk i Nordland) Foto: Stig Mortensen

– Det er gledelig at TINE som en stor og landsdekkende transportør ønsker å bidra til å kvalitetssikre transporten i egen virksomhet og på den måten bidra til økt trafikksikkerhet! sier Harald Heieraas, leder for Trygg Trafikk sin aktivitet i Nordland.

36 prosent av dødsulykker på norske veier involverer yrkessjåfører eller ansatte som kjører bil i jobbsammenheng. Det viser tall fra Transportøkonomisk Institutt. Både tragiske ulykker med alvorlige personskader uhell med materielle skader koster både bedriftene og samfunnet dyrt. Trygg Trafikk har yrkestransport som tema på sin landskonferanse i april og mener at TINEs trafikksikkerhetskampanje bør være til inspirasjon og eksempel for andre bedrifter.

Risiko i hverdagen

Mer enn 1000 TINE-ansatte kjører hver eneste dag i store og små biler over hele landet i selskapets tjeneste. De har en tøff arbeidshverdag bak rattet.
– Vi ønsker å få medarbeiderne med på å registrere alle situasjoner vi kan plassere som «farlige trafikksituasjoner» enten det er andre enn vi selv som forårsaker dem. Vi tror det kan gi oss et bilde av hva medarbeiderne er utsatt for. De blir mer bevisste på hva som forårsaker slike situasjoner, sier Siri Wangberg i TINE. Hun skal lede dette HMS-prosjektet.

Flere funksjonsområder i TINE er særlig utsatt. Alle sjåfører som kjører tunge tankbiler og store biler med meierivarer, alle rådgivere som hver dag er ute på oppdrag hos flere melkeprodusenter, alle gårdstankreparatører som reiser fra gård til gård. Senere skal alle som jobber med service og vareplassering i butikk kobles inn i prosjektet.

Starter i februar

– Nå skal vi motivere til å gjøre gode registreringer. Denne perioden skal vare utover våren lenge nok til at vi kan stole på at resultatene er gode nok til å utvikle gode forebyggende tiltak. Vi håper dette kan bidra til økt trygghet for våre ansatte og andre trafikanter, sier Wangberg.

Mer informasjon:
TINE Pressevakt tlf. 482 30 994
presse@tine.no