Justerer prisen på TINE Yoghurt

TINE justerer prisen opp på TINE Yoghurt og lanserer samtidig to nye beger: TINE Yoghurt 420 gram og TINE Yoghurt 850 gram. – Forbrukerne ønsket et bredere utvalg av beger, derfor tilpasser vi oss deres behov og forbruk, sier konserndirektør Marked, Frode Fimreite.

TINE Yoghurt Vanilje 850 g
TINE Yoghurt Vanilje 850 g

TINE Yoghurt 500 gram byttes i februar ut med TINE Yoghurt 420 gram og kommer i variantene naturell, vanilje, skogsbær, jordbær, melon og pasjonsfrukt, og kirsebær. I tillegg lanseres TINE Yoghurt 850 gram med skrulokk i variantene naturell og vanilje.
– Storforbrukerne til TINE Yoghurt etterspør et større yoghurtbeger. Samtidig ønsker vi å tilby de med lavere forbruker et mindre yoghurtbeger, sier Fimreite.

TINE Yoghurt har over tid hatt en fallende lønnsomhet for TINE uten at det har ført til høyere pris ut mot handelen. Med den volumveksten TINE Yoghurt opplever tar TINE nå ut disse kostnadsøkningene mot handelen i forbindelse med overgangen fra 500 gram til de nye begerstørrelsene på 420 og 850 gram.
– TINE er avhengig av en god lønnsomhet på disse produktene for å kunne fortsette å levere den kjente kvaliteten til TINE Yoghurt. Vi har som følge av disse endringene økt våre priser noe, sier Fimreite.