Julegave til Røde Kors

Røde Kors gjør en veldig viktig og flott innsats for mange mennesker, og i forbindelse med julen gir TINE 200 000,- kroner i støtte. Gaven deles mellom Norges Røde Kors og deres kamp mot Ebola, og Sør-Trøndelag Røde Kors og deres arbeid med integrering.

I sommer og høst har vi vært vitne til det største og mest alvorlige utbruddet av Ebola-viruset verden har sett. Land som Sierra Leone, Guinea, Liberia er svært hardt rammet, og hele samfunnsstrukturen har stått i fare for å bryte sammen. Røde Kors har hele tiden vært til stede og jobber spesielt med kontaktoppsøkende arbeid. Informasjon til befolkningen om sykdommen, er viktig for å redusere frykt og stigmatisering. Kampen fortsetter, selv om det er stille i norsk media.
– Det er viktig at vi ikke glemmer hvilke store utfordringer disse landene står overfor, og ikke minst den enkelte som er så hardt rammet, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Deler ernæringskunnskap

Sør-Trøndelag Røde Kors arrangerer hvert år et sommerkurs for asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Her møter deltakerne ulike deler av det norske samfunnet, og det gis rom for å dele erfaringer og stille spørsmål om dagligdagse ting. Overvekt og fedme er et økende problem i det norske samfunnet, og spesielt blant ulike minoritetsgrupper. I august i år deltok TINE-ansatte fra anlegget på Tunga og ernæringsavdelingen i Oslo på kurset, og bidro med kunnskap om ernæring og kosthold.
– Samarbeidet med TINE har gjort at vi har kunnet sette større fokus på riktig kosthold og ernæring blant innvandrerne på vårt sommerkurs i Trondheim, sier spesialkonsulent på integrering- og mangfoldfeltet, Sidsel Berit Tømmerås. Vi er utrolig takknemlig for julegaven. Midlene kommer til å bli brukt på å utvikle sommerkursene ytterligere, avslutter Tømmerås.

Overskudd til å hjelpe

Helt siden 2003 har TINE samarbeidet med Røde Kors og støttet deres viktige arbeid. «Overskudd til å hjelpe» er en viktig del av TINEs arbeid med samfunnsansvar. Samarbeidet skal blant annet skape forståelse og inspirasjon til ansatte om selv å engasjere seg i frivillig humanitært arbeid.